PvdD stelt vragen over kadavers wilde zwijnen


29 december 2015


In het verleden heeft de gemeente Apeldoorn aangegeven dat ze het "NEE-TENZIJ" principe toepast op het faunabeheer in gemeentelijke bossen. Daarmee wordt bedoeld dat dieren in principe niet gedood worden, tenzij alle andere middelen hebben gefaald om het probleem op te lossen dat die dieren veroorzaakt hebben. Dit is geheel in de geest van de in 2002 in werking getreden Flora- en Faunawet. De Partij voor de Dieren stelt enkele vragen over het faunabeheer doordat ons de afgelopen weken een aantal wetenswaardigheden ter ore zijn te gekomen, te weten:
1. Het aantreffen van een Knekelveld in park Berg en Bos, vol botten van dode dieren en kadavers van enkele dode wilde zwijnen.
2. De forse vermindering van het aantal zwijnen en herten op de weides in Berg en Bos.
3. De ambtelijke opmerking dat er jaarlijks ongeveer 50 dieren worden geschoten, die zwak en ziek zouden zijn.


1) De laatste tijd viel het op dat er bijzonder weinig wilde zwijnen in de zwijnenweide van Berg en Bos te vinden waren. Hoe wordt er omgegaan met de aantallen wilde zwijnen en herten op de daartoe bestemde weides in park Berg en Bos? Kunt u ons inzicht geven in de cijfers van afgelopen jaren?
2) Wat gebeurt er met deze dieren als het er teveel zijn of als ze ziek of verzwakt zijn?
3) Hoeveel dieren worden er jaarlijks in Berg en Bos en op andere gemeentelijke gronden geschoten en waarom? Wanneer worden ze geschoten en hoe worden ze doodgemaakt? Kunt u ons inzicht geven in de afschotcijfers van afgelopen jaren (inzichtelijk per gebied) en de argumentatie waarom de dieren geschoten werden? Worden deze dieren meegenomen in de tellingen voor de provinciale afschotcijfers (waaronder de 3700 wilde zwijnen die op de Veluwe dit seizoen geschoten moeten worden)?
4) Is het college ervan op de hoogte dat er in Berg en Bos een Knekelveld te vinden is? Zo ja,
waarom bestaat dit veld? Zo nee, wat vindt het college hiervan? Wat gebeurt er allemaal op het
Knekelveld? Worden hier dieren gedood? Zo ja, welke en waarom?
5) Worden de dode dieren, die hier te vinden zijn, meegenomen bij de tellingen voor de provinciale afschotcijfers? Zo nee, waarom niet?
6) Er is ook een grond jachthut te vinden op het Knekelveld.
Waarom staat deze jachthut daar? Is dit een illegaal bouwwerk? Zo ja, waarom staat deze er nog? Zo nee, waarom
is er toestemming gegeven om op een gemeentelijk
natuurterrein een jachthut te plaatsen?
7) Tegenover de grond jachthut in Berg en Bos zijn vossenholen. Zijn deze bewoond en wordt er ook op de
vossen geschoten? Zo ja, waarom?
8) Kunt u aangeven hoeveel jachthutten en hoogzitten er in de gemeentelijke bossen staan, waar ze staan en waarom deze illegale
bouwwerken nog niet opgeruimd zijn?
9) Er staat ook een voederbak voor herten. Worden deze ook beschoten op die plek? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom staat er op die plek (naast de grond jachthut) een voederbak?
10) Door wie worden de dieren doodgeschoten? Komen er wel eens
gastjagers op de gemeentelijke gronden? Zo ja, waar worden ze dan ondergebracht en welke regeling wordt met hen getroffen?
11) Van de ambtelijke dienst hebben we begrepen dat er circa 50 dieren per jaar op gemeentelijk
grondgebied wordt geschoten. Klopt dit aantal? Zo niet, wat zijn de juiste aantallen?
12) Waar worden de dieren geschoten? Gebeurt dit vaker op dit soort plekken als het Knevelveld? Zo ja, waar zijn andere plekken als deze te vinden?
13) Is het college ervan op de hoogte dat er regelmatig hardlopers langs het (officieel verboden gebied) Knekelveld lopen en dat jagen daar dus ook voor mensen gevaarlijk kan zijn? En wat gaat het college hieraan doen?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Tent Julianatoren is afgebroken.

B&W van Apeldoorn heeft geen omgevingsvergunning mogen afgeven voor de plaatsing van een circustent in pretpark de Julianator...

Lees verder

Energieverspillende winkels in Apeldoornse binnenstad

Veel winkels houden hun deuren tijdens openingstijden standaard open, ook in de winter. Daarmee stoken veel winkeliers voor ...

Lees verder