Tent Juli­a­na­toren is afge­broken.


23 november 2015

B&W van Apeldoorn heeft geen omgevingsvergunning mogen afgeven voor de plaatsing van een circustent in pretpark de Julianatoren. Omwonenden, Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn, de Partij voor de Dieren en de GNMF ( Gelderse Natuur en Milieu federatie) hadden in april al bezwaar aangetekend tegen de vergunning.

Het bestemmingsplan staat een circustent in het bosgebied van Apeldoorn niet toe. Ook de omgevingsverordening van de provincie verbiedt dergelijke ontwikkelingen in het Veluws natuurgebied. Het college van B&W wilde dit laten passeren door jaarlijks een tijdelijke vergunning af te geven.

Vervolgens werden buurtbewoners geconfronteerd met ontoelaatbare toename van geluids- en verkeersoverlast. In het eromheen liggende bos werden broedvogels verstoord en het leefgebied van dassen aangetast. In juridische zin was de zet van de gemeente een definitieve verandering van de bestemming 'natuur' voor het gebied.

De bezwaren werden enkele maanden geleden voorgelegd aan de bezwarencommissie die daarbij al kritische vragen stelde. In haar advies maakte de commissie onlangs korte metten met het besluit van de gemeente.

B&W hebben het advies ter harte genomen en hebben de vergunning ingetrokken. Voor het afgelopen zomerseizoen helpt dat niet veel mee. Maar de buurtbewoners en natuurorganisaties verwachten dat B&W zich voortaan eerst flink achter de oren zullen krabben voordat ze opnieuw toestemming verlenen voor dergelijk projecten de Apeldoornse natuur.

Fractievoorzitter Harry Voss van de PvdD: "We jagen alle ondernemers met anti-Natura2000-activiteiten de tent uit"!!

Gerelateerd nieuws

Lobby voor echte natuur op de Veluwe!

Afgelopen donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over de onderwerpen waarvoor het college moet gaan lobbyen. De Partij vo...

Lees verder

PvdD stelt vragen over kadavers wilde zwijnen

In het verleden heeft de gemeente Apeldoorn aangegeven dat ze het "NEE-TENZIJ" principe toepast op het faunabeheer in gemeen...

Lees verder