Veel aandacht voor duur­zaamheid bij kern­ta­ken­dis­cussie Apeldoorn


31 januari 2011

De afgelopen maanden heeft de Partij voor de Dieren het, net zoals de andere elf partijen in de gemeenteraad, ontzettend druk gehad met de kerntakendiscussie. U weet waarschijnlijk dat het college van B & W aan de raad de vraag heeft gesteld om, gezien in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen van dertig miljoen euro in de komende vier jaar, zich er op te beraden welke taken, die de gemeente nu uitvoert, in de toekomst nog steeds door de gemeente dienen te worden uitgevoerd en welke taken door de gemeente kunnen worden overgelaten aan anderen, b.v. aan het bedrijfsleven of aan de burgers. Dit dient allemaal te leiden tot de opdracht van de raad aan het college om deze gezichtspunten te concretiseren in de komende voorjaarsnota.
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft in deze kerntakendiscussie als uitgangspunt genomen dat alles wat de gemeente nu op het punt van duurzaamheid doet, een kerntaak dient te blijven en zo mogelijk versterkt dient te worden.
Helaas is het niet gelukt om deze doelstelling helemaal te realiseren en het is voor ons niet echt bevredigend verlopen.
Een amendement dat door de Partij voor de Dieren en Groen Links samen was ingediend, en waarin er voor werd gepleit om natuur- en milieu-educatie als kerntaak te handhaven, werd n.l. verworpen. Voor ons een behoorlijke domper, want dat betekent dat de gemeente het Natuurhuis, dat zo’n belangrijke rol hierin vervult, niet langer wenst te subsidiëren en voor de Partij voor de Dieren begint besef van en respect voor de levende natuur voor heel veel kindertjes hier, in het Natuurhuis. Jammer en we weten nu nog niet hoe het Natuurhuis zich in de toekomst moet gaan redden.
Het was gelukkig niet allemaal kommer en kwel: twee andere amendementen die door de Partij voor de Dieren mede-ondertekend waren, werden wel aangenomen. Het eerste, van D66, SGP, Groen Links en ons, bepaalt dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid een adviserende en regisserende rol blijft houden.
Het tweede aangenomen amendement, dat door D66, SGP, Groen Links, de SP en ons werd ingediend, bereikte dat duidelijk werd gesteld dat de Apeldoornse samenleving weliswaar in belangrijke mate medeverantwoordelijk wordt gesteld voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen zoals het realiseren van energieneutraliteit, maar dat de gemeente daarin een adviserende en regisserende rol heeft.
Opvallend bij de stemmingen over deze amendementen was niet de voorspelbare tegenstemmen van CDA, CU en VVD, maar vooral de tegenwerking die wij van de PvdA kregen. Dit was niet verwacht gezien de ideeën die deze partij over duurzaamheid heeft, maar toont wel aan dat deze collegepartij kennelijk meer belangstelling voor het pluche dan het milieu heeft.
Het waren voor ons enorm drukke, soms overspannen, weken en we hebben onze idealen niet geheel kunnen verwezenlijken, maar we zijn er wel in geslaagd om onze boodschap van dierenwelzijn, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijk duidelijk over het voetlicht te brengen. We merken bij de gesprekken die wij met onze collega’s hebben dat wij er wel in slagen om hen aan het denken te zetten over de taak die de mensheid de komende jaren te vervullen heeft en dat is heel bemoedigend.

Gerelateerd nieuws

Actie voor de deur van gemeentehuis Epe

Op woensdagavond 19 januari zijn leden van de Partij voor de Dieren aanwezig geweest bij de gecombineerde hoorzitting van ...

Lees verder

Campagne Provinciale Statenverkiezingen in volle gang

Nadat alle verkiezingsposters geleverd waren is PvdD Apeldoorn begonnen met plakken. Het toegewezen bord in Hoenderlo...

Lees verder