Actie voor de deur van gemeen­tehuis Epe


31 januari 2011

Op woensdagavond 19 januari zijn leden van de Partij voor de Dieren aanwezig geweest bij de gecombineerde hoorzitting van de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe over het burgerinitiatief over het LOG Beemte-Vaassen. Burgers uit het gebied eisen daarin een tijdelijke stop op de uitbreiding van boerenbedrijven en meer onderzoek naar de gevolgen van de komst van intensieve veehouderij naar het gebied voor de volksgezondheid.
Vooraf hebben wij vóór de ingang van het gemeentehuis van Epe met fakkels en spandoeken tegen de eventuele komst van het LOG gedemonstreerd. Omdat onze demonstratie door Harry bij de gemeente was aangemeld, had Epe twee beveiligingsbeambten ingehuurd, die, ondanks het feit dat wij plastic tassen van multivlaai bij ons hadden (Maaike was n.l. jarig), niet in actie hoefden te komen.
De projektleider van het LOG, Richard Snelders, beweerde dat hem in de wandelgangen was verzekerd dat de provincie Gelderland toch wel met het benodigde geld over de brug zou komen, hoewel volgens ons ook aanwezige statenlid Luuk van der Veer daags daarvoor een motie om dat te bewerkstelligen in de statenvergadering nog was afgestemd.
Uit de bespreking bleek dat vooral de SGP erg vóór het LOG is, hetgeen een beetje in strijd is met hun sympathieke manier van aandacht voor het milieu. Dat ook de VVD (Veel Vervuiling Dus) vóór is, zal geen verbazing wekken. Het standpunt van het CDA ligt al van te voren vast: Chronisch Dierenleed Acceptabel dus die zijn voor. Alle andere partijen hebben grote scepsis en willen niet dat er nu al, voordat het bestemmingsplan er ligt, vergunningen worden afgegeven. Hierover heeft de PvdD schriftelijke vragen aan de gemeente Apeldoorn gesteld, en uit de gegeven antwoorden blijkt, na doorvragen, dat er bij de gemeente Apeldoorn begin januari nog geen officiële aanvragen binnen waren; wel hadden een paar ondernemers belangstelling getoond, maar zij zullen geen aanvraag indienen vóórdat de gelden van de provincie binnen zijn bij de gemeente. Wij hopen dus dat die er ook niet komen want dan kan het LOG bij het oud papier!


Gerelateerd nieuws

Tweede brief naar de Koningin

Na aanleiding van het teleurstellende antwoord op het verzoek het Kroondomein het gehele jaar open te stellen voor bezoeker...

Lees verder

Veel aandacht voor duurzaamheid bij kerntakendiscussie Apeldoorn

De afgelopen maanden heeft de Partij voor de Dieren het, net zoals de andere elf partijen in de gemeenteraad, ontzettend dr...

Lees verder