Tweede brief naar de Koningin


7 januari 2011

Na aanleiding van het teleurstellende antwoord op het verzoek het Kroondomein het gehele jaar open te stellen voor bezoekers, besloot PvdD er nogmaals een brief te sturen.
Het Loo gaf als motivatie dat een klein deel van het Kroondomein wel het hele jaar toegankelijk is en er voldoende andere recreatiemogelijkheden in en rondom Apeldoorn zijn.
Dit vindt de partij een volstrekt ontoereikend antwoord. Van de 12250 Ha meter is er namelijk maar 2500 Ha toegankelijk voor publiek. Bovendien zijn veel recreatiegebieden in en rond Apeldoorn in particulier bezit, maar vaak wel openbaar. Dit in tegenstelling tot het Kroondomein dat in 1957 door prinses Juliana is geschonken aan het volk.
De partij acht het vreemd dat Apeldoornse burgers verwezen worden naar de omliggende, particuliere, recreatiegebieden en de toegang tot het Kroondomein dat aan het volk is gegeven beperkt wordt.

Zij geven aan dat deze kwestie op de publieke agenda te blijven zetten middels publieksvriendelijke acties en hopen zo het Koningshuis alsnog over te kunnen halen.