Vragen over onte­rechte kapver­gunning


4 januari 2011

Tergouw Holding heeft vergunningen aangevraagd voor het verplaatsen van manege Riant naar Parc Spelderholt, de bouw van villa’s en appartementen en het kappen van bomen die deze bouw mogelijk maken. Omwonenden hebben ernstige twijfels bij deze ontwikkelingen, mede omdat het gebied direct grenst aan een kwetsbaar Natura 2000 gebied. Zij tekende beroep aan tegen dit bestemmingsplan. Naar aanleiding hiervan besloot de Raad van State om het verzoek om de schorsing van het bestemmingsplan op te heffen– en op die manier de woningbouw toe te staan – niet te honoreren. Dit betekent dat de Raad van State voorlopig geen activiteiten toestaat, die passen binnen het omstreden bestemmingsplan. Deze uitspraak van de Raad van State negerend, heeft gemeente Apeldoorn echter toch een kapvergunning voor het bouwperceel verleend.
De fractie is het hier niet mee eens en zal daarom actualiteitsvragen stellen tijdens de Raadsvergadering. Zo vragen zij de gemeente of deze wel rekening heeft gehouden met het vonnis van de Raad van State en of de kapvergunning wel afgegeven had mogen worden. De vragen kunt u hier lezen.