Vragen over aange­troffen asbest in Loenen


29 mei 2011

Tijdens een excursie van gemeente Apeldoorn vond fractievoorzitter Harry Voss een openbaar pad met een grote hoeveelheid asbest tussen het aangebrachte puin om het pad te verharden. Hij haalde daar op een vierkante meter zo drie stukjes asbest van de grond en bij het bekijken van deze plek lag er nog veel meer. Omdat het hier over dodelijk materiaal gaat vindt Partij voor de Dieren het belangrijk dat de gemeente hier van op de hoogte wordt gebracht en vragen worden gesteld over deze niet wenselijke misstand.

Daarom stellen zij de volgende actualiteitsvragen:

1. Is het u bekend dat op genoemde plek in het verleden asbest is gestort? Zo ja, waarom is dit nog niet gesaneerd?
2. Bent u voornemens deze plek met spoed af te zetten en de plek door een gecertificeerd bedrijf te laten saneren? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
3. Zijn er meer wegen en paden bij u bekend met asbestpuin? Zo ja, welke en bent u voornemens om hiertegen maatregelen te nemen? Zo ja, op welke termijn?
4. In hoeverre controleert u landwegen en half- tot onverharde paden op asbest? Bent u voornemens om dit intensiever te controleren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u in het bezit van een overzicht van wegen en paden waar zich nog asbest in bevindt? Zo ja, wilt u de raad van dit overzicht in kennis brengen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd nieuws

Hekjes kunnen dood eenden niet voorkomen

Na meldingen over overreden eenden bij een bovengrondse spreng in Apeldoorn besloot de Partij voor de Dieren acti...

Lees verder

Vragen over afvalverwerking luiers

Tijdens de PMA van 26 mei j.l. heeft de Partij voor de Dieren de vraag gesteld of luiers en incontinentiemateriaal afzonder...

Lees verder