Waar­schu­wingsbord eenden een succes


26 augustus 2012

Afgelopen maart zijn er op verzoek van Partij voor de Dieren verkeersborden geplaatst langs de Aluminiumweg, om het verkeer te waarschuwen voor overstekende eenden.

Doordat er een paar te lage duikers geplaatst waren, konden eenden niet onder de weg door, met als gevolg dat ze wilden oversteken.
Sinds de borden zijn geplaatst zijn er geen meldingen geweest van doodgereden eenden. In overleg met fractievoorzitter Harry Voss zijn de borden inmiddels weggehaald.
Volgend jaar zullen we borden weer geplaatst worden wanneer dit nodig is.