Wat doet de PvdD tegen het dierenleed Oost­vaar­ders­plassen?


8 maart 2018

Er is veel discussie gaande in de media over het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het is fijn om te weten dat zoveel mensen zich betrokken voelen en bekommeren om het lot van deze dieren.

Het is echter ongelooflijk dat de PvdD, die zich al jarenlang inzet voor het welzijn van deze kuddes en strijdt voor een uitbreiding van hun leefgebied, door velen nu als schuldige partij wordt aangewezen.

Het is echter het overheidsbeleid dat faalt. Niet omdat het moeilijk zou zijn om de konikpaarden, herten en heckrunderen in de Oostvaardersplassen adequaat te beschermen, maar omdat er grote politieke onwil is om de grote grazers de omstandigheden te bieden waar ze recht op hebben. Het natuurgebied is een speelbal geworden van korte termijn mensenbelangen, waarbij de belangen en het welzijn van dieren totaal ondergeschikt gemaakt is.

Het was van meet af aan de bedoeling van de ontwerpers van de Oostvaardersplassen dat de overheid zou zorgen voor natuurlijke beschutting en dat het gebied vergroot zou worden, waarbij het mogelijk moest zijn dat met name de edelherten via een corridor naar de Veluwe zouden kunnen trekken en vervolgens naar het Rivierengebied en het Duitse achterland. Belangrijke voorwaarden voor een goed dierenwelzijn.

Het zou een probleemloos functionerende natuur, zonder jacht, zonder bijvoeren, zonder onnatuurlijke beperkingen voor de dieren hebben betekend. Alle stukken grond om dat mogelijk te maken, waren aangekocht of gereserveerd, er was overeenstemming onder wetenschappers en natuurbeheerders, er was kortom geen vuiltje aan de lucht. Het advies van internationale dierenwelzijnsexperts die lovend waren over het experiment, was om het gebied na lang dralen van de politiek eindelijk te vergroten en meer beschutting te bieden voor de dieren, onder meer door openstelling van de aanpalende bossen.

Toch wilde een meerderheid van de Tweede Kamer, onder aanvoering van PVV, CDA en VVD, dit advies niet opvolgen. Ook de gemeente Lelystad, die deels zeggenschap heeft over het gebied, weigerde mee te werken. Het Oostvaarderswold lag klaar om de dieren alle ruimte te bieden. De voorbereidingen voor het Horsterwold waren gedaan. En de snelwegen die Flevoland scheiden van de Veluwe en het rivierenland was een hindernis die met een ecoduct relatief makkelijk genomen kon worden. Onder druk van de boeren- en jagerslobby, nam de overheid het advies van het comité van internationale deskundigen verenigd in het ICMO niet over, waardoor de hekken rond het gebied bleven staan, de corridor onbenut bleef en er nu in de provincie Flevoland serieuze plannen zijn om de jacht te openen om het 'probleem' op te lossen dat ze met bijvoeren zelf heeft gecreëerd.

Net als de Dierenbescherming en de Faunabescherming stelt de Partij voor de Dieren dat bijvoeren de dieren niet helpt. Tijdens de winter hebben dieren in de natuur te maken met voedselschaarste en is hun vetreserve belangrijk om de winter door te komen. De stofwisseling van de dieren staat in deze periode op de 'zuinige stand'. Wordt er plotseling voedsel aangeboden, dan komen de dieren uit hun winterspaarstand. Rangordegevechten en onrust in de kudde zorgen voor de wrange situatie dat juist de zwakste dieren slechter af zijn. Zij gaan wél meer vet verbranden, maar komen niet bij het voedsel dat door de sterkste dieren zal worden gekaapt. Die sterke dieren - die het dus niet eens nodig hebben - gaan zich als gevolg van het extra voer sneller voortplanten. Extra groei en ontregeling van de populatie, waardoor er volgend jaar meer dieren zijn en de concurrentie om het beschikbare voedsel alleen maar groter zal zijn.

Wat doet de Partij voor de Dieren?

De Partij voor de Dieren bezoekt het gebied regelmatig en onderhoudt intensief contact met dierenartsen, dierenwelzijnsexperts en andere deskundigen. Ook hebben we uitgebreid gesproken met de dierenwelzijnsexperts van de commissie-Gabor, de commissie die in opdracht van het kabinet advies heeft uitgebracht over de grote grazers in het gebied. Verder blijven we strijden om het gebied te vergroten door het openstellen van de bossen van het Hollandse Hout en de aanleg van de Oostvaarderswold zodat de dieren ook kunnen migreren naar de Veluwe en het rivierengebied.

Wat is de oplossing?

Op 21 maart heb je de kans om als kiezer in opstand te komen tegen dit onverantwoorde beleid en te stemmen op de PvdD. De jarenlange druk van onze partij heeft ertoe geleid dat in ieder geval het Kotterbos eidenlijk is opengesteld voor de dieren. Nu de rest nog. In het belang van het dierenwelzijn!!

Ons standpunt over de Oostvaardersplassen kun je hier lezen.

foto: Marianne en Esther kijken naar de kudde konikpaarden bij de Oostvaardersplassen.

Gerelateerd nieuws

Stichting huisdierenopvang St. Antonie voorlopig gered

Afgelopen tijd heeft de Partij voor de Dieren Apeldoorn zich ingezet voor behoud van deze unieke huisdierenopvang. Door bezu...

Lees verder

Maaike als nieuwe fractievoorzitter tijdens duidingsdebat

Afgelopen 22 maart, daags na de gemeenteraadsverkiezingen, was de avond van het Duidingsdebat. Tijdens dit debat geven alle p...

Lees verder