Stichting huis­die­ren­opvang St. Antonie voorlopig gered


8 maart 2018

Afgelopen tijd heeft de Partij voor de Dieren Apeldoorn zich ingezet voor behoud van deze unieke huisdierenopvang.

Door bezuinigingen van zorginstelling GGnet zou de opvang verdwijnen. Dat zou betekenen dat als mensen (tijdelijk) opgenomen worden ze vaak afstand moeten doen van hun huisdieren (en dan vaak in het asiel belanden). Niet goed voor mensen en niet goed voor dieren. De huisdierenopvang biedt goede en betaalbare opvang voor deze mensen zodat ze na hun opname hun geliefde huisdier weer mee naar huis kunnen nemen.

Wethouder Ben Bloem beloofde bij de behandeling van onze motie dat hij een collegevoorstel zou doen. Dat is gebeurd! De Gemeente Apeldoorn gaat 1/4 van het benodigde budget opbrengen. Voorlopig zijn ze dus gered. Maar hulp blijft gewenst. Wil je een bijdrage doen? Neem dan contact op met de huisdierenopvang!

In de toekomst moet het door een tweede kamer motie van de Partij voor de Dieren makkelijker worden voor mensen om hun huisdier mee te nemen naar een zorginstelling.

Gerelateerd nieuws

Win een boom!

De Partij voor de Dieren is vanavond in actie gekomen tegen de massale bomenkap in Apeldoorn. Tijdens de actie "Kappen met ka...

Lees verder

Wat doet de PvdD tegen het dierenleed Oostvaardersplassen?

Er is veel discussie gaande in de media over het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het is fijn om te we...

Lees verder