Wat heeft de huidige gemeen­teraad in de afgelopen vier jaren bereikt? Wat waren belang­rijke besluiten die de raad heeft genomen?


17 februari 2014

Afgelopen jaren heeft de gemeenteraad megastallen toegestaan in Beemte-Broekland en alle zeggenschap overgedragen aan de provincie. Voor inwoners van Apeldoorn-Noord betekent dit een grote aantasting van hun leefomgeving met gezondheidsrisico's en zeer negatieve gevolgen voor het milieu en dierenleed. De raad heeft ook gekozen om te bezuinigen op haar duurzaamheidsambities en natuur-en milieueducatie (inclusief kinderboerderijen) en weigert zich uit te spreken tegen schaliegas en voor een verbod op vuurwerk.

Voor de Partij voor de Dieren zijn deze beslissingen onbegrijpelijk. Steeds meer mensen worden zich bewust dat onze manier van leven desastreuze gevolgen heeft voor de toekomst van deze planeet. We moeten op een radicaal andere manier omgaan met mens-dier-natuur-milieu.

Er gloort een beetje hoop/licht aan de horizon. Er is een wethouder duurzaamheid en dierenwelzijn en er zijn goede stappen gezet voor een meer diervriendelijk groenonderhoud, duurzamer inkoop en een voorkeursbeleid circussen zonder dieren.

Gerelateerd nieuws

Geen woningbouw bij Natura 2000

Apeldoorn, 16 februari 2014. De Partij voor de Dieren heeft afgelopen donderdag als enige partij niet ingestemd met de nota W...

Lees verder

Pleidooi voor idealistische wethouder in Nr 5 debat

Nieuwkomer Nathalie Hoogstraten debuteerde grandioos bij het nr 5 debat. Op de vraag welke wethouder de Partij voor de Dier...

Lees verder