Geen woningbouw bij Natura 2000


16 februari 2014

Apeldoorn, 16 februari 2014. De Partij voor de Dieren heeft afgelopen donderdag als enige partij niet ingestemd met de nota Wonen in het landelijk gebied. De PvdD is verheugd dat in deze nota eindelijk serieus aandacht wordt besteed aan kangoeroewoningen en woningsplitsing. Hierop hamert de partij al vanaf het moment dat ze in de raad zit en nu is hier gehoor aan gegeven. Een winst voor het buitengebied! De PvdD vindt het echter onbegrijpelijk dat Apeldoorn haar buitengebied niet beter beschermd en toestaat dat er op de rand van beschermd natuurgebied (Natura 2000) en open enken gebouwd mag worden. Om die reden heeft de PvdD tegen dit plan gestemd.