Wethouder Dieren­welzijn onder­neemt actie om circussen zonder (wilde) dieren te stimu­leren


4 oktober 2013

Apeldoorn, 4 oktober 2013. Op 12 december werd in de Apeldoornse gemeenteraad ‘Dierenleed de (circus)tent uit’ aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen om actief circussen uit te nodigen, die geen dieren laten optreden of onberispelijk bekend staan vanwege hun omgang met dieren. Hiertoe heeft de PvdD een lijst verstrekt aan het college met circussen die hieraan voldoen.

Van 26 tot 30 september was circus Renz International in Apeldoorn, een circus dat niet op de lijst van diervriendelijke circussen staat.

Circus Renz werkt o.a. met olifanten. De PvdD is tegen alle vormen van gebruik van dieren in de entertainment industrie, maar met name van olifanten is bekend dat zij op wrede wijze gevangen en behandeld worden.

Jonge olifanten worden op geweldadige wijze uit hun kudde geroofd, waartegen oudere olifanten hen vergeefs proberen te beschermen. De jonge olifanten worden daarna in de meeste circussen uitermate wreed behandeld. De universiteit van Wageningen concludeerde in 2009 dat olifanten onder dwang worden getraind en dat de olifantenhaak (een stok met een scherpe punt) permanent gebruikt wordt door een dompteur. (http://www.wildedierendetentuit.nl/bibliotheek/training-van-circusdieren).

De vergunning voor circus Renz is een dag voor het aannemen van genoemde motie verstrekt.

Dit was voor de PvdD fractie aanleiding om de volgende vragen te stellen.

1. Heeft het college reeds actief circussen uitgenodigd die op de door de PvdD verstrekte lijst staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft dit ertoe geleid dat circussen op deze lijst naar Apeldoorn zijn gekomen?

2. Heeft het college op een andere manier geprobeerd invulling te geven aan de strekking van de motie (te weten: probeer dieronvriendelijke circussen -lees o.a.circussen met wilde dieren - te weren uit Apeldoorn en te stimuleren dat circussen zonder dieren naar Apeldoorn komen)? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

3. Hoeveel circusvergunningen zijn vanaf 13 december aangevraagd, om welke circussen gaat het en welke vergunningen zijn tot nu toe verleend en welke afgewezen?

In de Raadsvergadering van 3 oktober 2013 zijn deze vragen beantwoord door wethouder Prinsen

De wethouder vertelde dat vergunningen niet geweigerd kunnen worden op grond van dierenwelzijn. Wel wordt geprobeerd om het bewustzijn ten aanzien van dierenwelzijn te verhogen. Daarom zijn er in de vergunningen aanvraag wel vragen opgenomen over dierenwelzijn. B&W heeft een aantal diervriendelijke circussen actief aangeschreven en in 2013 en 2014 hebben tot nu toe alleen maar circussen zonder wilde dieren of zonder dieren een vergunning aangevraagd. Fractievoorzitter Maaike Moulijn van de PvdD complimenteerde de wethouder vanwege zijn inzet en overhandigde hem een nieuwe lijst van circussen zonder dieren.

Gerelateerd nieuws

PvdD vraagt gemeente om stadslandbouwinitiatieven te ondersteunen

Apeldoorn, 4 oktober 2013. In het kader van de ‘Andere Overheid’ (een term waarmee bedoeld wordt de zelfwerkzaamh...

Lees verder

Flyeractie tegen dragen bont

De Partij voor de Dieren heeft op 4 oktober tijdens Werelddierendag een flyeractie georganiseerd in Apeldoorn om aandacht te ...

Lees verder