PvdD vraagt gemeente om stads­land­bouw­i­ni­ti­a­tieven te onder­steunen


4 oktober 2013

Apeldoorn, 4 oktober 2013. In het kader van de ‘Andere Overheid’ (een term waarmee bedoeld wordt de zelfwerkzaamheid van de burger en de afstand overheid-burger te verkleinen) heeft de PvdD vragen gesteld over hoe ambtenaren omgaan met stadslandbouwinitiatieven.

Stadslandbouw initiatieven passen in de filosofie van de ‘Andere Overheid’.

De PvdD heeft hierover in mei een bijeenkomst georganiseerd. In de discussie tijdens deze bijeenkomst bleek o.a. dat het heel erg afhankelijk is van de individuele ambtenaar of deze wil meewerken met initiatiefnemers. Vanuit de ambtenaren werd aangegeven dat er niet altijd tijd was om initiatiefrijke burgers te ondersteunen. De gemeentesecretaris gaf aan dat dit klopte, dat zij werkte aan een algehele cultuurverandering, maar dat dit niet direct geregeld is. Ook door de bezuinigingen en de daarbij gepaard gaande personeelsreductie is er vaak gebrek aan tijd. Inmiddels heeft de PvdD verschillende initiatiefnemers gekoppeld aan betrokken ambtenaren. De gemeentesecretaris heeft inmiddels het goede voorbeeld gegeven door het planten van frambozen in het Zuiderpark. De PvdD wist te melden dat deze door het groenonderhoud weer worden weggesnoeid en dat afstemming met groenonderhoud verstandig is.

De gemeentesecretaris zegt toe dat ze graag wil helpen om met de PvdD (en samen met het college en ambtenaren) fruitstruiken in Apeldoorn te planten komend voorjaar en zegt toe dat gewerkt blijft worden aan ondersteuning van (oa groene) burgerinitiatieven.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: actie "Bont, niet om mijn nek"

Apeldoorn, 1 oktober 2013. Met het einde van de zomer in zicht, schakelen veel mensen over op de wintergarderobe met bijbeh...

Lees verder

Wethouder Dierenwelzijn onderneemt actie om circussen zonder (wilde) dieren te stimuleren

Apeldoorn, 4 oktober 2013. Op 12 december werd in de Apeldoornse gemeenteraad ‘Dierenleed de (circus)tent uit’ aa...

Lees verder