Winnaars fruit­boom­actie nemen boom in ontvangst


23 april 2018

Omdat we tegen bomenkap zijn, deelden we de afgelopen dagen fruitbomen uit.

Meer groen, meer biodiversiteit, goed voor de bijen, de vogels en natuurlijk de mensen die ze ontvingen. Onze fruitboomactie kende alleen maar winnaars.