Apeldoorn moet bijvrien­de­lijker


26 april 2018

Het gaat nog steeds niet goed met de bijen. Het behoud en de versterking van een gunstige leefomgeving voor bijen is van cruciaal belang om bijensterfte te voorkomen. Die versterking is hard nodig en niet alleen van groot belang voor de natuur maar ook voor het veiligstellen van de landbouwproductie. Helaas is diezelfde landbouwsector een grote veroorzaker van de sterfte van bijen onder andere door monoteelt, stikstofuitstoot en gifgebruik.

Om aandacht te vragen voor deze problemen waren er afgelopen weekend verschillende acties voor bijen, waaronder de eerste bijentelling en zaaiacties om het aanbod van bijvriendelijke bloemen te vergroten. Ook leden van de PvdD Apeldoorn waren actief op deze dag en hebben gezamenlijk een stuk braakliggende grond ingezaaid zodat er straks een prachtige bloemenzee op deze plek ontstaat.

Ook de gemeente Apeldoorn zet zich in voor bijen. Apeldoorn heeft in 2011 een bijenconvenant getekend en zich ingezet voor de aanleg van bijenlinten. Inmiddels staan er ongeveer 150 soorten wilde bloemen in de bermen die onderhouden worden door de gemeente en is er in totaal 292 ha bijenlint aangelegd. Daarnaast heeft het college in 2014 toegezegd bijvriendelijke en gifvrije bollen, zaden en planten in het groenonderhoud te gaan gebruiken. Goede ontwikkelingen dus.

Desondanks maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de bijen en wil het onderwerp actueel houden. Daarom stelden we deze vragen aan het college.

Gerelateerd nieuws

Winnaars fruitboomactie nemen boom in ontvangst

Omdat we tegen bomenkap zijn, deelden we de afgelopen dagen fruitbomen uit. Meer groen, meer biodiversiteit, goed voor de bi...

Lees verder

Bijdrage Algemene beschouwing coalitieakkoord

​Apeldoorn bomenstad De Partij voor de Dieren is verheugd over de aandacht in dit coalitieakkoord voor bomen. Apeldoorn bo...

Lees verder