Schrif­te­lijke vragen van de PvdD aan het college van B&W over ballon­o­pla­tingen


Indiendatum: dec. 2014

Apeldoorn, 16 december 2014

De regering gaat gemeenten oproepen het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen. Dit heeft een meerderheid van de Tweede Kamer vorige week bepaald. Ballonoplatingen lijken leuk en onschuldig maar ze zorgen voor een hoop zwerfafval en vormen een ernstig risico voor dieren. Dieren stikken, verstrikken en verhongeren door het onderzoeken en eten van ballonresten. Verschillende gemeenten ontmoedigen het gebruik van ballonnen al, zij kunnen tijdens de vergunningsprocedure en in voorlichting het gebruik van ballonnen tijdens evenementen actief ontmoedigen.

Hoe vaak zijn er de afgelopen 2 jaar bij evenementen en festiviteiten ballonnen opgelaten?
Probeert de gemeente Apeldoorn ballonoplatingen te ontmoedigen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Hoe gaat de gemeente Apeldoorn gehoor geven aan de oproep van de regering om ballonoplatingen actief te ontmoedigen?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

M. Moulijn, waarnemend fractievoorzitter

Indiendatum: dec. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over ballonoplatingen

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over naleving groenonderhoudsprotocol

Lees verder

    word lid Doneer