Bijdrage Partij voor de Dieren Apeldoorn aan het debat over uitbreiding van een inten­sieve veehou­derij in Uddel


27 april 2010

Bijdrage van Jeanco Lapierre Armande, Partij voor de Dieren Apeldoorn aan het debat over uitbreiding van een intensieve veehouderij in Uddel, tijdens de politieke markt d.d. 22-4-2010 :

Voorzitter, vaak wordt van de Partij voor de Dieren gezegd dat zij alle agrariërs in Nederland de nek om wil draaien. Niets is minder waar, zoals straks duidelijk zal worden. Wel zijn wij sterk gekant tegen de intensieve veehouderij, zoals u allen wel zult weten.

De intensieve veehouderij is slecht voor het dierenwelzijn, slecht voor het milieu en veelal slecht voor de volksgezondheid.

Slecht voor het dierenwelzijn: de Partij voor de Dieren vindt dat dieren, precies als mensen, volgens hun eigen aard moeten kunnen leven. Het trieste leven dat dieren in de intensieve veehouderij worden gedwongen te leven, staat met dit uitgangspunt op zeer gespannen voet.

Slecht voor het milieu: de grootschalige ontbossingen in Brazilië voor de productie van soja, het veevoer, zorgt voor een vermindering van de CO2-opnamecapaciteit van het tropisch regenwoud die zo groot is dat de intensieve veehouderij een broeikaseffect veroorzaakt dat nu al groter is dan alle verkeer en vervoer op de wereld bij elkaar.

Veelal slecht voor de volksgezondheid: denk aan besmettelijke ziektes als Q-koorts, varkenspest en vogelgriep. Bovendien lijdt ruim een miljard mensen honger, terwijl in Noord-Amerika en Europa het probleem van obesitas steeds groter wordt. Al het hoogwaardig plantaardig eiwit dat nu onder andere in Zuid-Amerika wordt geproduceerd zou niet door dieren, maar door met name de hongerende bevolking van Afrika moeten worden geconsumeerd. Door de enorme efficiëntie in de megastallen is het nu mogelijk dat Albert Heijn een ons kipfilet aanbiedt voor 40 eurocent. Vlees is veel te goedkoop en veel te slecht van kwaliteit.

In plaats van uitbreiding van de intensieve veehouderij staat de Partij voor de Dieren voor een inkrimping. Agrariërs zouden per hectare 5x zo weinig dieren moeten houden, waarvan het vlees dan 5x zo duur, en waarschijnlijk ook 5x zo goed wordt. Dat is goed voor dierenwelzijn, goed voor het milieu en goed voor de volksgezondheid. En de agrariër behoudt zo zijn inkomen. Daarom is de Partij voor de Dieren, met alle respect voor het welzijn van de familie de Bruin, tegen deze uitbreiding van intensieve veehouderij en, voorspelbaar, in de toekomst tegen elke uitbreiding op dit gebied.

De Partij voor de Dieren acht het voorliggende voorstel dan ook besluitrijp.

Interessant voor jou

Harry Voss, namens de Partij voor de Dieren, reageert op het coalitieakkoord van het CDA, PvdA, VVD, D66 en CU, Apeldoorn

Lees verder

Bijdrage aan bestemmingsplan Parc Spelderholt, gelegen aan Natura 2000 gebied

Lees verder

    word lid Doneer