Brief aan burge­meester de Graaf over voor­zit­ter­schap jacht­ver­e­niging


6 juni 2011

Apeldoorn, 1 juni 2011

Geachte heer de Graaf,
Met ontsteltenis heeft de Partij voor de Dieren kennis genomen van uw
voornemen om voorzitter te worden van de Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging. Naar onze mening is het voorzitterschap hiervan niet te
verenigen met uw rol als burgemeester van de gemeente Apeldoorn.
Als burgervader behoort u onafhankelijk en onpartijdig te zijn, boven de
politieke partijen te staan, als vader van alle burgers in Apeldoorn. In een
gemeente, waar de jacht zo'n beladen en controversieel onderwerp is, past
geen uitgesproken jachtliefhebber als burgemeester.
Uw beslissing tot het voorzitterschap is een klap in het gezicht van de
Partij voor de Dieren. Het betekent dat wij uw positie als onpartijdige
voorzitter van raadsvergaderingen waarin het onderwerp jacht aan de orde
komt, zullen moeten herbezien.
Wij verzoeken u om uw eigen positie te overwegen, bijvoorbeeld door pas
voorzitter van de Jagersvereniging te worden wanneer u geen burgemeester
meer bent. We zouden uw rol, positie en uw voornemen tot het voorzitterschap
graag zo spoedig mogelijk met u willen bespreken. We horen graag van u
wanneer dit mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Namens de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren,

Harry Voss, voorzitter

>

Interessant voor jou

Bijdrage kerntakendiscussie van de Partij voor de Dieren

Lees verder

Reactie voorjaarsnota Partij voor de Dieren: Een duurzaam alternatief

Lees verder

    word lid Doneer