Tekst van Maaike Moulijn tijdens het duidings­debat 2018


26 maart 2018

Gisteren was voor ons een mooie avond. Een verdubbeling van het aantal zetels! Onze partij groeit – ook in andere plaatsen in Nederland – gestaag door. Steeds meer mensen beseffen dat we anders moeten omgaan met deze aarde en alles wat erop leeft. Wij willen alle kiezers en campagnevoerders heel erg hartelijk bedanken voor hun stem en inzet.

Wij feliciteren alle nieuwe raadsleden en natuurlijk alle andere winnaars. Speciaal voor de terugkomer SP: we wensen jullie veel succes! Uit onderzoek van Varkens in Nood en Dier&Recht blijkt dat Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP het meest diervriendelijk stemmen. Dus dat biedt perspectieven voor een prachtige samenwerking.

Ook 50+ feliciteren we. We hopen dat ze de komende jaren met mooie moties en amendementen komen en interessante debatbijdragen. Wij spreken steeds vaker ouderen, die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen en de leefbaarheid op aarde. We hopen dat 50+ hier met ons aan wil gaan werken.

De verkiezingen laten een verdeeld beeld zien. Traditioneel linkse partijen, zoals de SP en GroenLinks, winnen stemmen. De midden partijen verliezen en de traditioneel rechtse partijen, waaronder VVD en Lokaal Apeldoorn, hebben gewonnen. Hoe vorm je in zo’n verdeeld politiek landschap een coalitie?

De Partij voor de Dieren laat zien dat een partij niet links of rechts hoeft te zijn. Wij trekken kiezers van de VVD en D66 tot en met GroenLinks en de SP. Wat ons bindt is dieren en natuur. Groen is belangrijk voor mensen en dieren. Het tegengaan van en het aanpassen aan klimaatverandering zullen de grootste opgaven zijn de komende jaren. Dat bindt links en rechts. Dat is bijvoorbeeld te zien in Den Haag, waar een Haags klimaatpact is gesloten tussen allerlei partijen, zowel lokale partijen, VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren. Wat ons betreft volgt Apeldoorn dit voorbeeld en wordt er gekozen voor een groene, duurzame coalitie, die uitvoering geeft aan een Apeldoorns klimaatpact.

4 jaar geleden is er met de kerntakendiscussie invulling gegeven om gezamenlijk de bezuinigingen in te vullen. Dat doen we gewoon in Apeldoorn. Wat ons betreft gaan we met de hele nieuwe raad een zelfde discussie aan over hoe we de klimaatopgaven concreet vorm geven op alle gemeentelijke taken. Want willen we een bijdrage leveren om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius dan moeten we in 2030 energie- en klimaatneutraal zijn. En met een stevig duurzaamheidsprogramma kunnen we dat! En bezig zijn met de toekomst en doen verbindt ons.

Afgelopen 4 jaar is er met alle partijen hard gewerkt om dierenwelzijn op de kaart te zetten. We zien nu bijvoorbeeld in Hoenderloo dat de vermeende zwijnenoverlast in het dorp niet opgelost wordt met schieten, maar door uitgebreid te onderzoeken hoe de dieren in het dorp terecht gekomen zijn en hoe ze er weer uit gezet kunnen worden. Ook meer aandacht voor het onderhoud en vernieuwing van de hekken is belangrijk. Hulde aan het college en de dienst dat ze kiezen voor deze nieuwe diervriendelijke aanpak, die in lijn is met de dierenwelzijnsnotitie. Wat ons betreft blijft die inzet onverminderd doorgaan. Dat is ook hard nodig want de natuur holt achteruit en dat heeft grote gevolgen voor dieren en planten in onze gemeente. Wij verwachten dat dierenwelzijn en natuur onderdeel worden van het nieuwe coalitieakkoord en dan zowel natuur in het buitengebied als in de stad.

Wij vinden dat 5 wethouders wel genoeg is, ook gezien de kosten die meer wethouders met zich meebrengen. Omdat de meeste partijen, de VVD voorop, een kleine overheid nastreven zou het vreemd zijn als we toch 6 wethouders krijgen. En wat ons betreft kan het echt niet meer zo zijn dat het weer een college is dat alleen uit mannen bestaat. En kom er niet mee aanzetten dat er geen geschikte vrouwen te vinden zijn. Want in dat geval leveren wij wel een vrouwelijke wethouder, die dan dierenwelzijn, natuur en duurzaamheid in de portefeuille neemt.

De Partij voor de Dieren staat voor een transitie naar een samenleving waarin duurzaamheid, mededogen voor mensen en dieren, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid centraal staan. We kijken er naar uit om met alle nieuwe raadsleden de komende 4 jaar hier verder aan te werken.

Interessant voor jou

Partij voor de Dieren tegen overdracht dossier LOG aan Provincie

Lees verder

Reactie van fractievoorzitter Maaike Moulijn op de Voorjaarsnota 2019

Lees verder

    word lid Doneer