A7


8 november 2012

Amendement: Beloofd A7
Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 8 november 2012
De ondergetekenden stellen m.b.t. voorstel nummer 110-2012 het volgende amendement voor:
Op pag. 53 van de Zomernota in de tabel programmapunt 6.2 (Minimabeleid) de reeks:
2013 2014 2015 2016
125 250 375 500
Te vervangen door:
2013 2014 2015 2016
0 375 375 500
Toelichting:
Hiermee wordt de bezuiniging voor 2013 geschrapt. In de vierjarenreeks is de dekking
gewaarborgd.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie planMER LOG Beemte/Vaassen en de stikstofdepositie

Lees verder

Veiligheid van kinderen voorop

Lees verder

    word lid Doneer