Amen­dement: Ruimte voor dieren­welzijn


30 mei 2013

Betreft: vaststellen structuurvisie “Apeldoorn biedt ruimte”

(agendapunt 48-2013)

De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen 30 mei 2013,
overwegende dat:


- De gemeente Apeldoorn een groene en duurzame gemeente is,

- Aandacht voor dierenwelzijn hier deel van uit maakt.

- Dit in de structuurvisie niet wordt benoemd.

Besluit:

- In de structuurvisie “Apeldoorn biedt ruimte” op pagina 44 toe te voegen ( onder het
kopje: experiment “agrarische vernieuwing” , tweede zin) na ammoniakbelasting:
met aandacht voor dierenwelzijn.

- De zin luidt dan: Doel ervan is om een integraal plan op te stellen voor het
terugdringen van de ammoniakbelasting, een beter landschap en meer natuur, met
aandacht voor dierenwelzijn.

Maaike Moulijn, waarnemend fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Ariane van Burg, Raadslid GroenLinks


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Ruimte voor agrariers

Lees verder

Amendement: Bedrijventerrein Klarenbeek

Lees verder

    word lid Doneer