Motie vreemd aan de orde van de dag "Apeldoorn steunt oproep Den Haag"


16 januari 2014

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 16 januari 2014

Constaterende dat:

Burgemeester van Aartsen (gemeente Den Haag) een oproep heeft gedaan aan alle gemeenten om de handen ineen te slaan en het kabinet te overtuigen dat de regels rondom het afsteken van vuurwerk herzien moeten worden,

Verzoekt het college om:

Bekend te maken aan het kabinet dat de gemeente Apeldoorn deze oproep steunt

en gaat over tot de orde van de dag.

S.H.D. Voss, Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Dierenasiel krijgt geen subsidie

Lees verder

Gaan met die banaan

Lees verder

    word lid Doneer