MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG: Dierenleed de (circus)tent uit


13 december 2012

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 13 december 2012,

Constaterende dat:

- Uit wetenschappelijk onderzoek - verricht in opdracht van het ministerie van LNV - blijkt dat bij alle onderzochte wilde dieren (met name olifanten) en daarnaast ook bij paarden in circussen het welzijn is aangetast en de verzorging van zieke dieren tekortschiet ('Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland' door WUR),

- In het regeerakkoord "Bruggen slaan" van PvdA en VVD is opgenomen dat er een verbod gaat komen op het gebruik van wilde dieren in circussen (pagina 39),

- Veel gemeenten uit oogpunt van dierenwelzijn en veiligheid circussen met wilde dieren reeds uit hun gemeente weren, vaak door middel van het voorkeurs/uitnodigingsbeleid van de gemeente Heemskerk,

- De gemeente Apeldoorn vooralsnog circussen met wilde dieren niet weert en er in Apeldoorn jaarlijks verschillende circussen met dieren staan, waaronder circussen die op het gebied van dierenwelzijn tekortschieten,

Roept het college op:

Om, in afwachting van landelijke verbodswetgeving, als gemeente actief circussen uit te nodigen zonder dieren dan wel circussen die een onberispelijk dierenwelzijnsbeleid voeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de indienende partijen,


S.H.D. Voss
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Maatschappelijk geprijsd!

Lees verder

Andere overheid en afval

Lees verder

    word lid Doneer