Rotte eieren


11 april 2013

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 11 april 2013,

Constaterende dat:

  • Er meer dan een miljard mensen ondervoed zijn in de wereld
  • De Apeldoornse Voedselbank sinds kort een wachtlijst heeft omdat zij niet kan voldoen aan de toenemende vraag
  • Er desondanks voedselverspillende evenementen in Apeldoorn worden georganiseerd, zoals eiergooiwedstrijden
  • Dit soort voedselverspillende evenementen aan burgers (met name kinderen) een verkeerd beeld geven over hoe met voedsel omgegaan mag worden, en bovendien niet passen in de duurzame en sociale gemeente, die Apeldoorn wil zijn

Dringt er bij het college op aan, om bij de initiatiefnemers het misnoegen dat dit soort evenementen oproept, kenbaar te maken, en zich publiekelijk uit te spreken tegen dit soort evenementen.

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Moulijn, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

verbod op wedstrijden met dieren

Lees verder

Amendement 'Hoogspanning hoort thuis in de structuurvisie'

Lees verder

    word lid Doneer