verbod op wedstrijden met dieren


21 maart 2013

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 4 april 2013,

Constaterende dat:

  • De burgemeester een vergunning heeft verleend voor een kamelenrace op 9 mei 2013
  • Er een vergunningaanvraag ligt voor een struisvogelrace op 20 mei 2013
  • De kans bestaat dat er een ‘nieuwe’ trend wordt ingezet waarbij vermaak van mensen ten koste van dieren als normaal wordt beschouwd

Dringt er bij het college op aan dat vergunningen voor evenementen als hierboven beschreven niet meer worden verstrekt.

en gaat over tot de orde van de dag.

S.H.D. Voss, fractievoorzitter PvdD

GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Andere overheid en afval

Lees verder

Rotte eieren

Lees verder

    word lid Doneer