Actu­a­li­teits­vragen over de stand van zaken rondom het land­bouw­ont­wik­ke­lings­gebied


15 november 2010

Het gebied tussen Beemte en Vaassen is door de provincie Gelderland aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied, kortweg LOG. In het LOG kunnen intensieve veehouderijen zich verder ontwikkelen. Bestaande bedrijven kunnen uitbreiden en nieuwe bedrijven kunnen zich vestigen. De gemeente Apeldoorn is samen met de gemeente Epe verantwoordelijk om hiervoor een gebiedsplan, bestemmingsplan, plan MER en beeldkwaliteitplan te maken. Daarnaast maken de gemeenten een exploitatieplan voor het gebied. Een zeer belangrijk aspect in deze tijden van bezuinigingen!

Lees hier verder..

Persbericht in de Stentor...

In het LOG zijn ook plannen voor de vestiging van een nertsenfokkerij.