Partij voor de Dieren schrijft brief aan de Koningin


20 november 2010

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Harry Voss heeft een brief geschreven aan Koningin Beatrix met het verzoek om de Koninklijke Houtvesterijen Het Loo voortaan niet meer te sluiten tussen september en Kerstmis.

In de brief stelt Harry Voss dat over deze zaak onlangs in de gemeenteraad discussie is geweest, maar dat de betreffende motie van de Partij voor de Dieren met het verzoek aan het College van B&W om deze brief aan de Koningin te sturen toen is aangehouden en later niet meer op steun van alle fracties kon rekenen.

In de brief benadrukt Voss dat de sluiting van het Kroondomein bij veel wandelaars, fietsers, sporters en andere recreanten steeds weer grote teleurstelling teweeg brengt.

“Als u zou besluiten om Houtvesterij Het Loo het gehele jaar geopend te houden, dan zou u veel burgers van Apeldoorn en toeristen die Houtvesterij Het Loo bezoeken een groot plezier doen. Daarom verzoeken wij u om de jaarlijkse sluiting van Houtvesterij Het Loo te heroverwegen. Wij zien uit naar uw reactie en hopen op een wijs besluit”, zo besluit Voss zijn brief aan de Koningin.

De Stentor: Harry Voss bericht koningin over teleurstelling bij haar onderdanen

Majesteit,

Bij de start van het jachtseizoen dit jaar was er - op initiatief van de Partij voor de Dieren - discussie in de gemeenteraad van Apeldoorn over de sluiting van grote delen van Houtvesterij Het Loo. Veel Apeldoorners en toeristen betreuren deze sluiting. De Houtvesterij valt buiten de jurisdictie van de gemeenteraad, desondanks heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend om te vragen of het college u wil verzoeken om de sluiting te heroverwegen. We hebben de motie aangehouden omdat we, in overleg met de burgemeester van Apeldoorn, eerst een rechtstreeks verzoek aan u wilden richten.

Zoals u weet, zijn grote delen van Houtvesterij Het Loo jaarlijks gesloten van 15 september tot en met 24 december. Omwonenden kunnen tijdelijk niet meer hun vaste (en mooie) wandeling maken, fietstochten door de Houtvesterij zijn niet mogelijk en argeloze toeristen staan voor een gesloten deur. Wanneer zij een lange afstandswandeling maken door het Kroondomein, betekent dit in sommige gevallen een saaie omweg langs een drukke weg in plaats van door de bossen. Wij weten dat u - als kroondrager - het recht heeft op het vruchtgebruik van Houtvesterij Het Loo en om die reden het terrein (vanwege de jacht) mag afsluiten. Wij willen echter uw aandacht vragen voor de teleurstelling die daarover leeft bij uw onderdanen.

Als u zou besluiten om Houtvesterij Het Loo het gehele jaar geopend te houden, dan zou u veel burgers van Apeldoorn en toeristen die Houtvesterij Het Loo bezoeken een groot plezier doen. Daarom verzoeken wij u om de jaarlijkse sluiting van Houtvesterij Het Loo te heroverwegen. Wij zien uit naar uw reactie en hopen op een wijs besluit.
Hoogachtend,
namens de Apeldoornse fractie van de Partij voor de Dieren,

Harry Voss

Gerelateerd nieuws

Actualiteitsvragen over de stand van zaken rondom het landbouwontwikkelingsgebied

Het gebied tussen Beemte en Vaassen is door de provincie Gelderland aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied, kortweg LO...

Lees verder

Partij voor de Dieren Apeldoorn gaat voor duurzaam

Uit de bijdrage van de Partij voor de Dieren in de kerntakendiscussie blijken zij zich vooral te willen gaan richten op duu...

Lees verder