Actu­a­li­teits­vragen van de Partij voor de Dieren over de komend dialoog over mega­stallen


20 maart 2011

Staatssecretaris Bleker (Landbouw) gaat gemeenten en provincies vragen om voorlopig niet mee te werken aan nieuwe aanvragen voor de bouw van megastallen waarbij bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn. De bewindsman meldde de 2e Kamer per brief dat hij zo tegemoetkomt aan de wens van een kamermeerderheid „voor een tijdelijke stop op megastallen” totdat de brede maatschappelijke discussie erover is afgerond. De staatssecretaris wil later dit jaar een definitieve beslissing nemen over de bouw van megastallen.
Nog vóór de aangekondigde maatschappelijke dialoog over megastallen vorm krijgt, lijkt de staatssecretaris echter al met definities te gaan spelen door de grens van wat onder een megastal wordt verstaan ver naar boven op te rekken. Hij wil de discussie voeren over megabedrijven groter dan 500 Nederlandse Grootte Eenheden (NGE) oftewel 12.500 vleesvarkens of 160.000 leghennen. Daarmee vertroebelt hij de discussie op voorhand door megastallen, waar vele tienduizenden tot honderdduizenden dieren in één stal worden gehouden, te verwarren met megabedrijven die uit meerdere stallen op verschillende locaties kunnen bestaan. De gangbare definitie van het Wageningse onderzoekscentrum Alterra definieert een megastal als huisvesting vanaf 300 NGE ofwel 7.500 vleesvarkens of 120.000 leghennen.

Dit leidde voor de Partij voor de Dieren Apeldoorn tot de volgende actualiteitsvragen :


1. Wat is de reactie van de Gemeente Apeldoorn op de bovenstaande informatie?
2. Gaan de Gemeenten Apeldoorn en Epe met het oog op de aangekondigde brede maatschappelijke discussie de ontwikkelingen in het LOG Beemte/Vaassen voorlopig stilleggen? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?
3. Heeft de Gemeente Apeldoorn momenteel overleg met de Gemeente Epe over de komende brede maatschappelijke discussie? Zo ja, welke punten worden daarin besproken? Zo neen, waarom niet?
4. Heeft de Gemeente Apeldoorn al vastgesteld op welke wijze zij de brede maatschappelijke discussie vorm gaat geven? Zo ja, hoe gaat de Gemeente deze vorm geven? Zo neen, waarom niet?

Gerelateerd nieuws

Zorgen om paddentrek bij bouwplan Groot Zonnehoeve

Onlangs was in gemeente Apeldoorn een vergadering over Besluitvorming kaderstelling grondbedrijfprojecten. Hier werden de p...

Lees verder

Nog steeds onduidelijkheid over jachthutten

Gisterenavond, gedurende de vergadering over de Wijziging kadernota “Over welstand geschreven” attendeerde fractievoorzitt...

Lees verder