Zorgen om paddentrek bij bouwplan Groot Zonne­hoeve


5 maart 2011

Onlangs was in gemeente Apeldoorn een vergadering over Besluitvorming kaderstelling grondbedrijfprojecten. Hier werden de plannen voor de nieuwe wijk Groot Zonnehoeve besproken en het stedenbouwkundigplan gepresenteerd. Fractievoorzitter Harry Voss liet blijken dat hij in het verleden daar vaak padden en salamanders van de weg gehaald heeft, en vroeg of er bij het bouwplan rekening gehouden zou worden met deze dieren.
Hierop antwoordde wethouder Prinsen dat dit niet het geval was maar dat het plan nu aangepast zal gaan worden zodat de padden weer veilig naar hun paargebied kunnen.