Apeldoorn gaat infor­meren over nadelen ballon­o­pla­tingen


3 februari 2015

Afgelopen december heeft de fractie van de PvdD Apeldoorn schriftelijke vragen gesteld aan het college over het oplaten van ballonnen bij evenementen.

De regering gaat namelijk gemeenten oproepen het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Dieren stikken door het onderzoeken en eten van ballonresten in de natuur.

Naar aanleiding van de vragen die de Partij voor de Dieren gesteld heeft, heeft de gemeente Apeldoorn in haar antwoord toegezegd het aspect dierenwelzijn te zullen betrekken in het vooroverleg, indien blijkt, dat er sprake is van het massaal oplaten van ballonnen bij een vergunningplichtig evenement en de betrokkenen wijzen op de consequenties van een ballonoplating. Positief nieuws en wederom een kleine stap in de goede richting.