PvdD nodigt partijen uit voor gesprek over toekomst Radio Kootwijk


11 februari 2015

Afgelopen zaterdag, 7 februari, zijn vertegenwoordigers van het CDA, D66, Groen Links, Gemeentebelangen en Partij voor de Dieren in gesprek gegaan met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) en de Dorpsraad van Radio Kootwijk om te praten over het binnenkort te behandelen bestemmingsplan van dit dorp.

Radio Kootwijk wordt door de gemeente gezien als een toeristische topper. Het dorp en de oude gebouwen van het voormalige zendstation liggen echter ook in Natura 2000 gebied en kan een toeristische trekpleister samengaan met natuurbescherming en veiligheid + leefbaarheid in het dorp?

Een bestemmingsplan voor Radio Kootwijk uit 2011 is door de Raad van State destijds volledig vernietigd doordat de SWMA ertegen in beroep ging en binnenkort wordt een hersteld plan aan de gemeenteraad gepresenteerd. De Dorpsraad en de SWMA vinden echter dat natuurbelangen en de leefbaarheid in het dorp te weinig aan bod komen in het nieuwe plan. Bovendien voelen zij zich in het hele proces gepasseerd.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren zich ingezet voor een goed gesprek tussen politici, de Dorpsraad van Radio Kootwijk en de SWMA. Dat is geslaagd. De Dorpsraad en de SWMA hadden het gevoel dat er serieus naar hen werd geluisterd. Bij de politici riep het gesprek veel vragen op over onder andere het proces (mag er een verkorte herstelprocedure –zonder inspraak- plaatsvinden na een volledige vernietiging?) en de inhoud (wat houdt de rechterlijke uitspraak in en welke beperkingen staan er in het plan ten aanzien van natuur en leefbaarheid?) en deze gaan nader onderzocht worden. Ook volgt er nog een gesprek met de dienst en Staatsbosbeheer die het gebied beheert en ontwikkelt.

Wordt vervolgd.

Gerelateerd nieuws

Apeldoorn gaat informeren over nadelen ballonoplatingen

Afgelopen december heeft de fractie van de PvdD Apeldoorn schriftelijke vragen gesteld aan het college over het oplaten van b...

Lees verder

Petitie voor schuilstallen op politieke agenda

In december 2014 heeft Vivian van Opheusden de petitie ‘Schuilstallen in het buitengebied’ op het Apeldoornse loket van de we...

Lees verder