Partij voor de Dieren teleur­ge­steld in plannen Apel­doornse meer­ja­ren­visie.


23 januari 2015

De gemeente Apeldoorn heeft in haar strategische visie 2 jaar geleden gekozen voor 4 ambities: lokale duurzaamheid, comfortabele gezinsstad, toeristisch toplandschap en innovatieve economie. Deze zijn vertaald in drie doelen die moeten bijdragen aan de versterking van de Apeldoornse identiteit. De plannen hiervoor worden vanavond, donderdag 22 januari besproken in de gemeente-raad. De Partij voor de Dieren vindt de plannen kortzichtig en weinig duurzaam.

Het eerste doel gaat over die dingen die Apeldoorn een comfortabele (gezins)stad maken. Apeldoorn is als “Buitenstad” trots op de groene omgeving waar inwoners met plezier wonen werken en leven. Wooncomfort wordt hoog aangeslagen met beschikbare en betaalbare kwaliteitswoningen om de stad aantrekkelijk te maken voor mensen met uiteenlopende woonwensen. Hoe we die Buitenstadkwaliteit behouden en bevorderen wordt echter niet concreet. Worden de woningen duurzaam en energieneutraal gebouwd? Staan ze in een groene omgeving, bij een natuurspeelplaats of een stadsakker?

Het tweede doel gaat over de kwaliteit van het landschap en het toeristisch recreatief profiel van Apeldoorn. Daarbij wil Apeldoorn “meer bestedingen uitlokken door een breder aanbod van cultuur en evenementen en de Veluwe duurzaam verbinden met de binnenstad.”

Met dit gedachtegoed schoffeert de gemeente alle Natura 2000 wetgeving, voorbeelden hiervan zijn reeds zichtbaar bij de Bosweide en Radio Kootwijk. Het college rekent zich rijk met vage toeristische toekomstmodellen met als inzet kwetsbare natuur. Van een duurzame verbinding kan dus nooit sprake zijn.

Het derde doel is economisch. Hierbij zet de gemeente onder meer in op duurzame innovatie. Bij de uitwerking van de strategie zien we echter weinig innovatiefs. Onze gemeente wil, door het creëren van meer banen en meer bedrijvigheid, meer economische groei. Volgens de Partij voor de Dieren is economische groei juist de oorzaak van allerlei crises en niet de oplossing. We moeten radicaal anders gaan denken over economie en werkgelegenheid, pas dan kan je echte oplossingen verzinnen voor de huidige problemen. Gelukkig zijn er heel veel positieve en duurzame ontwikkelingen in onze gemeente die juist vorm geven aan de nieuwe economie, zoals Stadsakkers, de Energiefabriek, allerhande ruil-, weggeef- en deelinitiatieven zoals deelauto's en de weggeefhoek. Juist dit soort duurzame innovaties horen thuis in deze nota.

Kortom de Partij voor de Dieren is ongelukkig met de uitwerking die het college heeft gegeven aan de strategische visie. Waarnemend fractievoorzitter Maaike Moulijn: "In de visie en zelfs in de inleidingen van de plannen lijkt het erop dat het college wil inzetten op een andere samenleving, waarin duurzaamheid centraal staat. Maar dit zijn slechts mooie woorden, terwijl de voorgestelde oplossingen kortzichtig en oude stijl zijn. Bijzonder jammer dat dit college niet wat meer lef toont en echt inzet op een voor mensen én dieren duurzame toekomst."

Gerelateerd nieuws

Gelderse fractie PvdD stelt provincie vragen over Radio Kootwijk

Ondanks het ontbreken van een vergunning voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk, voormalig zendgebouw gelegen in een kwet...

Lees verder

Apeldoorn gaat informeren over nadelen ballonoplatingen

Afgelopen december heeft de fractie van de PvdD Apeldoorn schriftelijke vragen gesteld aan het college over het oplaten van b...

Lees verder