Gelderse fractie PvdD stelt provincie vragen over Radio Kootwijk


23 januari 2015

Ondanks het ontbreken van een vergunning voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk, voormalig zendgebouw gelegen in een kwetsbaar natuurgebied, worden er met regelmaat verstorende evenementen gehouden. De Partij voor de Dieren Gelderland wil weten waarom de provincie niet optreedt tegen verstoring van de beschermde flora en fauna door deze activiteiten.

Radio Kootwijk is een voormalig zendstation midden op het beschermde natuurgebied de Veluwe. Een vergunning die in 2012 was verleend, om het zendgebouw en omliggende natuurgebied van 450 hectare te her ontwikkelen is vernietigd. http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/streep-door-vergunning-voor-radio-kootwijk-1.3534914

Zonder vergunning mogen in het gebied geen activiteiten plaatsvinden die schadelijke effecten hebben op de natuur. Er blijken echter met enige regelmaat rave en technohouse feesten in het oude zendgebouw plaats te hebben waarbij de muziek tot ver op de heide hoorbaar is.

Bij eerdere werkbezoeken van de commissie Landelijk gebied werd nota bene nog verteld over de gevoelige korstmossen en andere flora rond het oude zendgebouw, en dat het betreden daarvan ongewenst was. Langs het gebied lopen ook belangrijke ecologische verbindingen die aansluiten op de wildecoducten Harm van de Veen en Hoog Buurlo.

Onze fractie stelt daarom de volgende vragen:

1) Wanneer heeft u er, na de vernietiging van het besluit in 2012, bij Staatsbosbeheer op aangedrongen om een nieuwe vergunning aan te vragen ? Een vergunning die kennelijk noodzakelijk is.

2) Waarom treedt u niet op tegen de verstoringen in het natuurgebied, die worden georganiseerd zonder dat er een Natuurbeschermingswetvergunning is ?

3) Wordt u op de hoogte gehouden van de evenementen die op de terreinen plaatsvinden, de bezoekersaantallen, en de verkeersbewegingen ?

4) Kunt u ons het overzicht geven van de evenementen, bezoekersaantallen en verkeersbewegingen ?

5) Bent u van mening dat dit onder “bestaand gebruik” (24 maart 2000) valt ?

6) Vorig jaar heeft een organisator van een sponsorloop (voor drinkwater voor mensen in nood) via de rechter medewerking aan het evenement afgedwongen. Staatsbosbeheer had in eerste instantie mondeling medewerking aan het evenement toegezegd, maar later ingetrokken toen bleek dat het in het broedseizoen was. Na een snelle inspectie waarbij geen broedgevallen werden gezien is het evenement uiteindelijk doorgegaan. Het zou natuurlijk praktischer zijn als donateurs gewoon een donatie doen zonder de rust in een Natura 2000 gebied te verstoren. Dit voorval laat zien hoever organisatoren willen gaan, of vanwege financiële verplichtingen moeten gaan. Ongetwijfeld sluit Staatsbosbeheer op dit moment ook contracten af. Wat zal er straks gebeuren als er geen vergunning kan worden verleend, of als het maximum aantal bezoekers lager is dan dat waar Staatsbosbeheer op het moment op rekent ?

7) Heeft het broedseizoen in Natuurbeschermingswetvergunningen een vaste begin- en einddatum, of kunnen deze worden aangepast als het broedseizoen wijzigt door de klimaatverandering ?

8) Waarom worden er in een rustig natuurgebied, waar geen Openbaar Vervoer is, rave parties georganiseerd ? Is het omdat in meer stedelijk gebied de overlast ongewenst is, en dit een goedkope oplossing is ?

9) Begin februari is er weer een evenement van enkele dagen met muziek tot half drie ’s nachts. Wat mag het maximale geluidsniveau zijn en tot op welke afstand is deze muziek voor dieren waarneembaar en mogelijk verstorend ?

10) Bent u bereid het geluidsniveau na te meten ?

11) Geeft de provincie subsidie aan deze ontwikkelingen ?


Gerelateerd nieuws

Verruiming winkeltijden slecht voor milieu

Tijdens de Politieke Markt van donderdag 22 januari zal een initiatiefraadsvoorstel op tafel komen over een wijziging van de ...

Lees verder

Partij voor de Dieren teleurgesteld in plannen Apeldoornse meerjarenvisie.

De gemeente Apeldoorn heeft in haar strategische visie 2 jaar geleden gekozen voor 4 ambities: lokale duurzaamheid, comfortab...

Lees verder