Verruiming winkel­tijden slecht voor milieu


21 januari 2015

Tijdens de Politieke Markt van donderdag 22 januari zal een initiatiefraadsvoorstel op tafel komen over een wijziging van de winkeltijdenverordening met als inzet de vrijheid aan winkeliers hun winkels op zondag open te stellen.

De Partij voor de Dieren staat terughoudend tegenover verruiming van de openingstijden. In ons algemene programma staat dat persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van groot belang zijn maar dat dit handelen niet ten koste mag gaan van zwakkeren in de samenleving, natuur en milieu.

Op basis van dit gegeven zouden winkeliers het recht mogen hebben om zelf te bepalen wanneer zij hun winkels openen mits dit niet ten koste gaat van bijvoorbeeld natuur en milieu.

De verruiming van de openingstijden kan bijdragen aan de 24-uurseconomie en overconsumptie. De Partij voor de Dieren wil juist ‘consuminderen’ en zorgen dat goederen en grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Inzet op ruilen, delen en repareren zijn veel belangrijker om onze aarde leefbaar te houden en een beter antwoord op de huidige economische situatie dan het vaker openen van winkeldeuren.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren pleit voor duurzaam dorpslandgoed

Tijdens de PMA over de invulling van de Beekbergsebroek heeft de Partij voor de Dieren er voor gepleit dat het college de ini...

Lees verder

Gelderse fractie PvdD stelt provincie vragen over Radio Kootwijk

Ondanks het ontbreken van een vergunning voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk, voormalig zendgebouw gelegen in een kwet...

Lees verder