Belofte maakt schuld!


Apel­doornse raad stemt, ondanks belofte, nog steeds niet tegen mega­stallen

29 november 2019

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 namen D'66, ChristenUnie, Lokaal Apeldoorn, PvdA, 50Plus. GroenLinks, SP, GemeenteBelangen en uiteraard de Partij voor de Dieren in hun verkiezingsprogramma duidelijk stelling tegen megastallen. Toen een meerderheid van deze partijen in de nieuwe raad van Apeldoorn zitting nam, dienden we in mei van dat jaar, samen met SP, 50Plus, GemeenteBelangen en GroenLinks een motie in om de komst van nieuwe megastallen in onze gemeente te stoppen.

Een kat in het bakkie. Maar na een heftig debat werd de motie ingetrokken en deed de wethouder een toezegging om een raadsbrief over dit onderwerp te schrijven en het bovendien op te nemen in het agrarisch perspectief.

Diezelfde wethouder doorkruiste echter zelf dit proces door in september 2018 het "plussenbeleid" aan de raad voor te stellen. Een voorstel dat ruimte biedt aan uitbreiding van intensieve veehouderij. Een meerderheid, waaronder ook D’66 en GroenLinks, steunden dit voorstel vanwege een nieuwe toezegging van de wethouder om in het agrarisch perspectief in te gaan op intensivering van de veehouderij. Moties van SP en Partij voor de Dieren waarin nogmaals wordt gevraagd om grote veestallen te stoppen en om boeren te ondersteunen bij een duurzame en diervriendelijke landbouwtransitie kregen geen meerderheid.

Een jaar later, in november 2019, werd tijdens de bespreking van het agrarisch perspectief totaal niet ingegaan op megastallen, intensivering en landbouwtransitie. Er werd alleen opgemerkt dat door het aannemen van het "plussenbeleid" uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk is geworden.

GroenLinks was daarover terecht erg boos en teleurgesteld en diende daarom samen met D’66, GemeenteBelangen, 50PLUS, VSP en de PvdD een motie tegen megastallen in. Wij zijn blij dat D’66 en GroenLinks zich nu echt duidelijk hebben uitgesproken tegen megastallen.

Helaas houden ChristenUnie en Lokaal Apeldoorn zich nog steeds niet aan hun verkiezingsbeloften en willen ze eerst beter weten wat er precies onder megastallen wordt verstaan. Zij stemden tegen de motie. Er is wel unaniem besloten dat de discussie over een half jaar wordt voortgezet aan de hand van een notitie over de visie op intensivering en grondgebondenheid van de veehouderij.

Opnieuw een kwestie van een hééééle lange adem.

Gerelateerd nieuws

Bespreking van de Meerjaren Begroting Apeldoorn.....

Vanavond wordt door de raad de begroting voor de komende jaren besproken. De partij voor de Dieren heeft op de voorgestelde p...

Lees verder

Een boom mag niet zomaar gekapt worden.......

Een boom verdient onze bescherming en mag dan ook niet zomaar gekapt worden.Bent u getuige van het kappen van een boom binnen...

Lees verder