Biomassa centrale in Ugchelen mag blijven


...ondanks dat biomassa niet meer als duurzame energie wordt beschouwd

2 februari 2023

De gemeente Apeldoorn heeft als ambitie om sneller klimaatneutraal te worden dan de landelijke trend. In 2030 wil Apeldoorn 28% van het lokale energieverbruik op duurzame manier opwekken. Daarnaast wil de gemeente ook vooroplopen als schone en afvalvrije gemeente.

Helaas blijkt maar al te vaak dat goede woorden niet altijd kunnen worden omgezet naar goede daden en de energietransitie naar schone biogrondstoffen voor het opwekken van elektriciteit en warmte nog een lange weg te gaan heeft.

In Ugchelen is een nieuwe woonwijk gebouwd op de plek van het voormalig TNO terrein. Sinds 1 juli 2018 mogen in Nederland nieuwbouwwoningen niet meer worden aangesloten op het gasnetwerk en voor de 170 woningen in Ugchelen in een tijdelijke buurtwarmte-unit geplaatst, bestaande uit twee zeecontainers. In de ene container zitten 5 ketels en in de andere container worden houtpellets opgeslagen waarmee de ketels verwarmd worden.

De realisatie van de buurtwarmte-unit is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Tevens is vastgesteld dat het verbranden van biomassa niet meer als duurzaam gezien kan worden. En gezien de hoeveelheid fijnstof die vrijkomt bij het verbranden van biomassa is ook van schone lucht geen sprake meer en dit heeft weer een direct gevolg voor de biodiversiteit in de directe omgeving.

Toch heeft de raad van Apeldoorn voor een besluit van geen bedenking gestemd waarmee de gemeente afwijkt van haar eigen ambities voor een snellere klimaatneutraliteit en een schone stad en toestemming heeft gegeven voor de bouw van een grotere buurtwarmte-unit in Ugchelen. Dit betekent dat de komende 15 jaar de bewoners van Ugchelen-Buiten van warmte blijven worden voorzien door het verstoken van biomassa, drie vrachtwagens per week, en de natuur opnieuw de dupe is.

Hieronder is te zien hoe er gestemd is door de diverse partijen binnen de raad.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Gaat Apeldoorn energieverspilling subsidiëren?

Je winkeldeuren wagenwijd open laten staan in hartje winter om je klanten naar binnen te lokken terwijl de energieprijzen tor...

Lees verder

Zorgen om lot huisdieren bij mensen in armoede

Ruim 56% van de huishoudens in Nederland heeft één of meer huisdieren. Dat betekent dat er miljoenen honden, katten, knaagdie...

Lees verder