Gemeenten leggen ontwik­keling LOG stil


15 april 2011

De gemeenten Apeldoorn en Epe hebben de voorbereidingen voor een landbouwontwikkelingsgebied bij Vaassen en de Beemte stilgelegd.

Reden is het uitblijven van een provinciale bijdrage van 4 tot 4.5 miljoen euro. Die is nodig om de wegen in het gebied te verbeteren.

Dat hebben de wethouders Rob Metz van Apeldoorn en Joop van Nuijs van Epe bekend gemaakt. Beide gemeenten hebben de betrokken boeren en bewoners van het gebied inmiddels op de hoogte gesteld. Metz en Van Nuijs betreuren de grote onzekerheid waarin de betrokkenen nu nog langer verkeren.

Beide gemeenten hebben in november vorig jaar in een brief aan de provincie aangedrongen op duidelijkheid over de provinciale bijdrage aan het LOG. De kosten van de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur kunnen maar deels op de bedrijven in het LOG worden verhaald. De meerkosten zou de provincie betalen, als uitvloeisel van het reconstructieplan van de landbouw. Ook de voorbereidingskosten van de gemeenten, die samen al een half miljoen aan het plan hebben uitgegeven, zouden worden vergoed.

Overleg met de toenmalige gedeputeerde had de beide gemeenten hoopvol gestemd. Desondanks heeft ook de laatste vergadering van het oude college van gedeputeerde staten geen besluit opgeleverd over het LOG. Metz en Van Nuijs rekenen nu op minstens een half tot een heel jaar vertraging. Ze hebben inmiddels overleg aangevraagd met de nieuwe gedeputeerde.

De gemeenten zijn verplicht om de voorbereidingen voor het LOG stil te leggen. Op het voorontwerp van het bestemmingsplan zijn ruim veertig reacties binnengekomen. Die zijn inmiddels verwerkt. Volgens plan zou voor de zomer het ontwerp-bestemmingsplan de inspraak ingaan. Dat kan alleen als het plan financieel haalbaar is. Zonder bijdrage van de provincie is dat niet het geval.

Van Nuijs is teleurgesteld. ,,We zijn al heel lang bezig, met een gebiedsplan, het bestemmingsplan. Mensen willen zekerheid. Ze willen hun huis verbouwen, maar wachten nog even. Ook voor bepaalde boeren is het ontzettend jammer dat dit gebeurt. Ze moeten bijvoorbeeld voor 1 januari bepaalde investeringen doen, anders mogen ze niet verder met hun bedrijf.''

Daarnaast willen de gemeenten verder met het uitplaatsen van zware boerenbedrijven uit kwetsbare gebieden. Zo wil Epe een kippenbedrijf aan de Oranjeweg in Emst naar het LOG verplaatst zien. ,,Ook dat bedrijf zit met termijnen, terwijl we dergelijke bedrijven graag verplaatsen. In het begin waren we tegen het LOG, maar daarna hebben we altijd loyaal meegewerkt. We gaan ervoor om het gebied zo goed mogelijk te ontwikkelen en het zag er lang naar uit dat de provincie mee zou helpen'', zegt Van Nuijs.

Beide wethouders noemen het uitblijven van provinciaal geld een forse tegenslag voor de acht bedrijven die naar het LOG zouden verhuizen en die op hun huidige plek investeringen hebben uitgesteld. ,,Maar ook het gebied zelf wordt er niet beter van. Ook daar zijn investeringen uitgesteld'', zegt Van Nuijs. Beide wethouders rekenen op de provinciale bijdrage, al moet ook de provincie flink bezuinigen

Partij voor de Dieren is zeer ingenomen met deze ontwikkeling, en zal alles op alles zetten om het LOG er nooit te laten komen.

Gerelateerd nieuws

Nog steeds onduidelijkheid over jachthutten

Gisterenavond, gedurende de vergadering over de Wijziging kadernota “Over welstand geschreven” attendeerde fractievoorzitt...

Lees verder

Partij stelt nogmaals vragen over megastallen

Op 28 maart j.l. ontving gemeente Apeldoorn een brief van staatssecreatris Bleker betreffende het Gemeentelijk beleid rond...

Lees verder