Groen­beleid gemeente Apeldoorn blijft vragen oproepen.


30 mei 2016

We krijgen op dit moment veel vragen binnen van verontruste inwoners over het groenbeleid en bomenkap van de gemeente. Bijvoorbeeld of er nog gif gebruikt bij het tegengaan van onkruid.

Wij zijn erg blij dat veel mensen zich hierover zorgen maken. We leggen alle vragen/reacties voor aan de dienst en gelukkig krijgen we tot nu toe dier- en natuurvriendelijke antwoorden.

Hier een selectie van antwoorden:
1) gifgebruik
De gemeente bestrijdt onkruid niet meer met gif. Op verhardingen wordt onkruid bestreden met een combinatie van heet water, borstelen en branden. De aannemer gebruikt voor dit werk vergelijkbare vervoermiddelen als waarmee vorig jaar gif werd gespoten. Dit zou tot verwarring kunnen leiden.

2) bomenkap
In het algemeen worden bomen zoveel mogelijk gespaard. Alleen als bomen door ziekte, gevaarlijke situaties of door nieuwe ontwikkkelingen echt niet gespaard kunnen worden, dan worden ze gekapt en vindt er herplant plaats.

Op de PWA laan zijn gezonde populieren gekapt om twee redenen. De eerste reden is het gevaar van afknappende takken, hierdoor zijn de afgelopen jaren al enkele gevaarlijke situaties ontstaan op het fietspad. Maar de tweede reden is de belangrijkste, het weer naar boven halen van de Orde Spreng. Een zeer fraai plan van de gemeente Apeldoorn en het waterschap om meer ruimte voor water te creëren, waar reeds een prachtige resultaten van te zien zijn in onze stad.


Op de Arnhemseweg zijn gezonde bomen gekapt om een veilige uit/inrit te creëren voor de Politieacademie. Deze zaak sleepte al jaren en is zelfs bij de Raad van Staten uitgevochten. Het doet de gemeente pijn dat ze op deze manier gezonde bomen hebben moeten kappen. Ze hebben wel zeer ruim aan de herplantplicht voldaan. Op de Boomplantdag zijn 500 bomen en struiken geplant en er zijn uiteindelijk 2000 herplantingen gedaan.
De gemeente heeft een onafhankelijk bureau een flora en faunaonderzoek laten uitvoeren op de verstoring van deze wet.

De Partij voor de Dieren houdt het groenonderhoud, het bomenplan, bomenkap en de registratie van unieke bomen goed in de gaten, evenals de prachtige ontwikkelingen rond het spreng/beek herstelplan.

We hebben in het verleden ook verschillende vragen over het groenonderhoud en de kap van bomen gesteld. We hebben de indruk dat de gemeente nu op dit gebied verantwoord bezig is, maar natuurlijk blijven we dit goed in de gaten te houden.

We zijn blij met alle meldingen van alerte inwoners, blijf vooral melden als jullie je ongerust maken over natuur, dieren en milieu op pvdd@apeldoorn.nl of via deze Facebookpagina.

Gerelateerd nieuws

PvdD roept op om Zwitsal terrein duurzaam en groen te maken.

Een paar jaar geleden was de Partij voor de Dieren Apeldoorn blij verrast over de droom van een groep Apeldoornse burgers om ...

Lees verder

Veluwe……Toeristisch Floplandschap??

Tijdens de Politieke Markt van afgelopen 2 juni werd ook gesproken over de Veluwe. De gemeente Apeldoorn heeft een programma...

Lees verder