Hoe gaat Apeldoorn haar klimaat­am­bities waarmaken?


nieuw college wil aan de slag...maar doet weinig voor het klimaat

5 juli 2022

Het doel van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad raakt steeds meer buiten zicht. In plaats van de opwarming te beperken blijkt dat de opwarming juist in een stroomversnelling is geraakt. Niet vreemd want de afgelopen jaren zorgde de groei van de industrie, transport, energieproductie, de bouw en de landbouw voor een record qua uitstoot van broeikasgassen.

Lokale aanpak

De klimaatcrisis is een mondiaal probleem maar de aanpak ervan is een lokale aangelegenheid. De stikstof en broeikasgassen tasten immers onze natuur aan, bedreigen ons drinkwater en schaden onze gezondheid en nergens in de wereld is de uitstoot zo hoog als in ons land.

Coalitieakkoord

Het nieuw Apeldoorns college (geformeerd door VVD, Lokaal Apeldoorn, Groen Links, SGP en SP) schrijft in haar coalitieakkoord genaamd "Handen uit de mouwen en aan de slag!" dat de aanpak de komende jaren gericht is op "brede welvaart", wat betekent dat de groei in welvaart niet beperkt blijft tot economische groei maar ook gekeken wordt naar de gevolgen van acties op de leefomgeving. Het zoeken naar manieren om economisch, sociaal en ecologisch vooruitgang te boeken.

Tegenstrijdigheden

Hierin zit wat betreft de Partij voor de Dieren meteen de crux. In het akkoord wordt bijvoorbeeld nagedacht over hoe het Marktplein optimaal kan worden ingezet.... "als een levendig plein, vol terrassen, ook in de winter.....mits duurzaam verwarmd".

Is het verwarmen van buitenlucht in de winter niet echter een enorme verspilling van energie? En dat terwijl uit de jaarstukken van 2021, die komende donderdag, 7 juli, in de raadsvergadering zullen worden besproken, blijkt dat Apeldoorn opnieuw haar klimaatdoelen niet heeft behaald.

Actieplan

De wethouder heeft toegezegd dat hij in het najaar met een actieplan komt en in zal zetten op vermindering van het energieverbruik (dus toch geen verwarmde terrassen in de winter?).

Wat de Partij voor de Dieren betreft mag de wethouder dan meteen alle aandacht richten op bedrijven die veel energie verbruiken. Ook zij zullen flink moeten gaan besparen, net zoals dit verwacht wordt van particulieren.
Na een motie van de Partij voor de Dieren is de OVIJ, verantwoordelijk voor de controle en handhaving bij deze bedrijven, aan de slag gegaan.

Energiebesparing

De OVIJ is goed bezig geweest, veel bedrijven zijn gecontroleerd en er is gesproken over de mogelijkheden van energiebesparing. Bij een derde van de bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Het lastige voor de OVIJ is de privacywetgeving; de energieleveranciers mogen geen gegevens verstrekken, hierdoor is slechts de helft van de bedrijven in zicht en het controleren van de overige bedrijven kost erg veel capaciteit.

Op ons verzoek is er een lobby gestart richting Den Haag om deze gegevens wel beschikbaar te stellen en met succes. Gisteren maakte het Kabinet bekend dat de energiebesparingswet wordt aangescherpt.

Aan de slag!

Het nieuwe college zal, wanneer het aan de Partij voor de Dieren ligt, niet moeten nadenken aan economische groei of "duurzaam" verwarmde terrassen maar voornamelijk aan de slag moeten met het herstel van de natuur. Helaas krijgt dit onderwerp maar heel weinig aandacht in het coalitieakkoord. Het college zegt bomen te planten en in gesprek te zullen gaan met boeren en wacht verder totdat de provincie met plannen komt.

De tijd van afwachten is echter voorbij. De huidige stikstofcrisis bedreigt niet alleen de natuur maar ook onze gezondheid en ons voortbestaan. We stellen dan ook voor dat het college de mouwen opstroopt en werk maakt van een leefbare planeet....en die begint in Apeldoorn!

Meer lezen over dit onderwerp:

  Gerelateerd nieuws

  Verbeter de wereld, begin in Apeldoorn

  Nog slechts twee weken en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor de leden van de Partij voor de Dieren is campagne voe...

  Lees verder

  Apeldoorn moet nu werk maken van toekomst natuurinclusieve en diervriendelijke kringlooplandbouw

  De stikstofcrisis houdt ons land in de greep. De plannen van het kabinet zijn duidelijk: de stikstofuitstoot rondom natuurgeb...

  Lees verder