Apeldoorn moet nu werk maken van toekomst natuur­in­clu­sieve en dier­vrien­de­lijke kring­loop­landbouw


Perspectief bieden aan groene boeren is van essen­tieel belang

7 juli 2022

De stikstofcrisis houdt ons land in de greep. De plannen van het kabinet zijn duidelijk: de stikstofuitstoot rondom natuurgebieden moet met 70% omlaag. Aangezien de veeteelt de meeste stikstof uitstoot, in de vorm van ammoniak, moeten de boeren daar dus weg.

Protest

Dit heeft ook grote consequenties voor de Apeldoornse boeren rondom de Veluwe. Acties van boeren in Apeldoorn hebben vorige week al geleid tot het uitvaardigen van noodverordeningen en ook voor vanavond, donderdag 7 juli, worden er boerenprotesten in Apeldoorn verwacht en zullen mogelijk opnieuw maatregelen nodig zijn.

Groene boeren

Hoe zit het echter met de boeren die al biologisch en natuurinclusief werken? Zij laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om op duurzame en diervriendelijke wijze ons dagelijkse voedsel te produceren, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het water en de bodem en met behoud van onze biodiversiteit. Beter voor de mens én voor de planeet dus.

Toekomst

Ook deze biologische boeren hebben perspectief nodig en dat blijkt in Apeldoorn een probleem te zijn. Door keuzes in de omgevingsvisie hebben sommige van hen vrees voor de toekomst en durven zij geen nieuwe investeringen te doen. De boeren zijn bang dat hun land onteigend wordt om ruimte te maken voor bedrijventerreinen of zonnevelden want zo is hun terrein ingetekend in de omgevingsvisie.

Vragen

De Partij voor de Dieren heeft vandaag daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze gang van zaken. Natuurinclusieve diervriendelijke kringlooplandbouw heeft de toekomst en past binnen de veehouderijmotie die twee jaar geleden door de raad van Apeldoorn is aangenomen.

We hopen dan ook dat de gemeente op korte termijn in gesprek gaat met deze boeren en met hen wil samenwerken aan een gezonde toekomst voor hen en onze kwetsbare natuur.

Meer lezen:

Gerelateerd nieuws

Hoe gaat Apeldoorn haar klimaatambities waarmaken?

Het doel van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad raakt steeds meer ...

Lees verder

Wie is de Dierenvriend van Apeldoorn 2022

Op 4 oktober is het nationale Dierendag, dé dag dat we het dier extra in het zonnetje zetten. Er zijn echter mensen voor wie ...

Lees verder