Verbeter de wereld, begin in Apeldoorn


Campagne voeren voor een betere toekomst, het zit in ons bloed!

1 maart 2022

Nog slechts twee weken en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Voor de leden van de Partij voor de Dieren is campagne voeren eigenlijk hetzelfde als actievoeren: een manier om aandacht te vragen voor de misstanden in de wereld, te beginnen in Apeldoorn.

Dit doen we door de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma uit te voeren. De Partij voor de Dieren komt immers op voor haar idealen en houdt niet van holle woorden en loze beloftes. We doen waar we voor staan.

  • Speerpunt 10: Apeldoorn wordt een schone en gezonde stad zonder zwerfvuil, ongewenst reclamedrukwerk en met een goede luchtkwaliteit.

Wie onze website en social media in de gaten houdt weet dat we het gehele jaar door zwerfval opruimacties houden. Als extraatje hebben we nu ook de straten van Apeldoorn schoon gespoten. Dat zag er nog eens fris uit!

  • Speerpunt 1: Apeldoorn roept de klimaat- en natuurcrisis uit en is uiterlijk in 2030 klimaatneutraal.
  • speerpunt 3: Apeldoorn wordt groener en kapt met bomenkap. Op de Veluwe staat de natuur op 1 en niet de economie en toerisme.
  • speerpunt 9: de gemeente zet in op ecologische en sociale groei en bloei. Economische groei en grote stadsuitbreiding zijn niet langer het doel.

Door het goede voorbeeld te geven vragen we aandacht voor de opwarming van de aarde. Door warme truien te dragen besparen we op energie. Door te knokken tegen bomenkap en uitbreiding van de stad wat ten koste gaat van de natuur zoals op het voormalige terrein van Wegener waar bomen en groen moeten plaatsmaken voor woningen en bedrijfspanden.

  • Speerpunt 6: In de landbouwtransitie loopt Apeldoorn voorop. Met lokaal, biologisch en plantaardig voedsel en zonder megastallen, gif en monoteelt.
  • Speerpunt 7: Fietsers en voetgangers staan op 1 in Apeldoorn. Duurzaam openbaar vervoer en deelvervoer krijgen prioriteit.

Afgelopen zondag, 27 februari, hebben we een mooie fietstocht georganiseerd met als thema de "Landbouwtransitie". Dit naar aanleiding van onze aangenomen motie die een einde wil aan de intensieve veehouderij en boeren wil helpen om te stoppen of het helemaal anders te gaan doen.

We fietsten naar halte Assel, waar midden in Natura2000 gebied bollen met veel gif worden geteeld. Desastreus voor de natuur. Daarna fietsten we door naar de intensieve kalverhouderij in Uddel, die slecht is voor dieren, natuur en omwonenden. We eindigden in Wenum Wiesel, waar stichting meten=weten onderzocht heeft hoeveel gif er te vinden is rondom een bollenveld. Maar ook dat boeren subsidie kunnen krijgen om hun akkerranden bloem- en kruidenrijk te maken. Tot slot kregen we een rondleiding bij Herenboeren Wenumseveld. Een gaaf burgerinitiatief waarbij ze gebruik maken van wisselteelt en strokenteelt. Ook leggen ze houtwallen en bloemrijke akkerranden aan zodat er gezond lokaal voedsel geteeld wordt voor een gezonde, biodiverse aarde. Ze houden er ook dieren op een zo diervriendelijk mogelijke manier. De dieren worden later geslacht dan in de gangbare vee industrie, maar vee blijft inefficiënt qua ruimtegebruik. Gelukkig zijn er steeds meer leden die vegetariër worden of vleesminderen. Een prachtige manier om het bewustzijn te vergroten over wat je eet en wat de gevolgen daarvan zijn.

Ook komende zondag, 6 maart, is er weer een fietstocht, deze heeft het thema "alle dieren tellen mee". Kijk in onze agenda, hieronder aan de pagina voor alle details.

Wil je meer lezen over ons verkiezingsprogramma? Dat kan! Op de home pagina van deze website vind je de button waaronder je het gehele verkiezingsprogramma kunt lezen. Nog meer interessant leesvoer vind je in de minibiebs die we dankzij de rechterhanden van een aantal van onze fractie- en werkgroepleden van restmaterialen gemaakt hebben.

Minibiebs zijn boekenkastjes aan de straat, waar mensen boeken kunnen uithalen en na het lezen weer kunnen terugzetten. Op die manier wordt hergebruik en delen van boeken gestimuleerd en daar is de Partij voor de Dieren een groot voorstander van.

In de minibiebs zijn verschillende boeken te vinden, onder andere over natuur en dieren. In de kastjes staan ook populaire boeken van Marianne Thieme en Esther Ouwehand, waarin het gedachtegoed van de partij wordt beschreven. Voorbeelden zijn het boek “Meer!” "Groeiend verzet" en “Dieren kunnen de pest krijgen”.

Ook zijn er flyers te vinden, waarop de speerpunten van de Partij voor de Dieren Apeldoorn staan.

De minibiebs zijn op de volgende locaties te vinden:
1) Zilversmidshoeve (De Maten)
2) Olieslagershorst (De Maten)
3) Imkersdreef (De Maten)
4) Bartelsweg (Brink en Orden)
5) Jacob Catslaan (De Sprengen)
6) Dennenkamp (Osseveld)
7) Zwolseweg Wenum Wiesel
8) Langs het klompenpad aan de Achterste Kerkweg in Beekbergen


Ook de komende periode, tot aan de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart, zullen we actief zijn en kun je ons overal in onze mooie gemeente aantreffen. Waar en wanneer we zijn en aan welke activiteiten je kunt deelnemen lees je wederom in onze agenda, onderaan deze pagina.

Komen we je dan tegen?