Partij voor de Dieren in actie tegen geplande kap van bomen en groen op oud Wegener terrein


Koester onze bomen en kap met kappen!

31 januari 2022

Afgelopen zaterdag, 29 januari, hebben een aantal leden van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn actie gevoerd bij het voormalige Wegenerterrein. Op dit terrein worden straks een sportcampus, kantoren en woningen gebouwd. Dat gaat ten koste van vele bomen en 1500 m2 groen. Uit protest hiertegen hebben leden van de PvdD witte herinneringslinten gehangen aan de bomen die gekapt gaan worden.

Bomen zijn van vitaal belang. Ze produceren ons zuurstof en bieden leefruimte aan allerlei dieren. Bomen zorgen voor koelte tijdens hete dagen en nemen het regenwater op tijdens de natte. Bomen zorgen voor een fijn leefklimaat voor mens en dier en maken onze woonomgeving mooier en gezonder doordat ze de vervuiling, uitgestoten door de industrie, de veehouderij en het verkeer uit de lucht filteren.

Ook in Apeldoorn worden veel bomen gekapt om ruimte te maken voor beton, zoals ook op het oude Wegener terrein. Weliswaar wordt ook veel herplant maar jonge bomen redden het te vaak niet door de huidige klimaatverandering (droogte of juist te nat). Daarom is het juist zo belangrijk om onze oudere en grote bomen te koesteren.

Apeldoorn zou strenger moeten zijn en minder bomenkap moeten toestaan, vindt de Partij voor de Dieren. Nu mogen veel bomen nog zonder vergunning gekapt worden. Wat ons betreft moet voor elke boom een vergunning worden aangevraagd en alleen in geval van ziekte of aantoonbaar gevaar, wordt er een kapvergunning verleend.

Iedere gekapte boom is er één te veel! Kappen met kappen dus!


Speerpunt: Apeldoorn wordt groener en kapt met bomenkap! Op de Veluwe staat natuur op 1, en niet economie en toerisme.

Gerelateerd nieuws

Het houtstookseizoen is weer begonnen

De dagen zijn kort, de temperatuur laag en de gasprijzen stijgen de pan uit. Voor steeds meer mensen reden om hout te gaan s...

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Apeldoorn

Nog slechts twee weken en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor de leden van de Partij voor de Dieren is campagne voe...

Lees verder