Hoor­zitting over bouw­plannen mega­stallen


17 januari 2012

Afgelopen donderdag 12 januari j.l. was er op de Politieke Markt Apeldoorn een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan voor het mogelijk te vestigen LOG (Landbouwontwikkelingsgebied Beemte/Vaassen). Op deze hoorzitting was er voor burgers die bezwaar maken tegen de vestiging van intensieve veehouderij in Beemte/Vaassen de gelegenheid om die bezwaren, die door het college van B&W al eerder schriftelijk zijn ontvangen, mondeling toe te lichten. Hierop hadden de vertegenwoordigers van de twaalf politieke partijen in de gemeenteraad de gelegenheid om de insprekers vragen te stellen. Namens de Stichting Werkgroep Milieuzorg sprak Jaap Weppelman, en namens de Stichting Gebiedsgroep LOG Beemte Vaassen en omgeving sprak Johan te Woerd.

Er werd uitgesproken dat men het jammer vond dat er tegelijkertijd twee bijeenkomsten over het LOG waren gepland, want ook in Epe was men er die donderdagavond mee bezig. Symbolisch voor de splitsing die had plaatsgevonden, nadat toch duidelijk was afgesproken dat Epe en Apeldoorn samen één bestemmingsplan zouden maken.

Namens de Partij voor de Dieren was Jeanco Lapierre Armande aanwezig. Hij stelde Jaap Weppelman een vraag over de minimale afstand van 100 m die tussen de verschillende bouwblokken worden aangehouden. De GGD adviseert n.l. in verband met de volksgezondheid afstanden van minimaal 250 m, maar als die afstanden worden aangehouden dan kunnen er in het LOG niet genoeg bedrijven worden gevestigd. De heer Weppelman vond dat hier de volksgezondheid wordt opgeofferd aan economische belangen en hij memoreerde bovendien dat er momenteel nog een aantal onderzoeken loopt over die afstanden en dat je in afwachting van die onderzoeken niet vast moet gaan bouwen, want dat zou later niet meer terug te draaien zijn. Aangezien de adviezen van de SWMA echter “slechts” adviezen zijn, hoeft de gemeenteraad daar geen rekening mee te houden, wat zeer betreurenswaardig zou zijn. De SWMA zou er dan in een later stadium zeker op terug komen.

Jeanco stelde aan de heer te Woerd twee vragen en de eerste was: hoe hard kan de Stichting haar kritiek maken dat in het plan MER de risico’s voor de volksgezondheid onvoldoende zijn meegenomen? Het antwoord hierop was dat in de loop van de tijd de normen voor b.v. geurhinder en ammoniak steeds meer zijn opgerekt ten gunste van de veehouderij, om maar meer veehouderij mogelijk te maken. De tweede vraag ging erover dat in het ontwerpbestemmingsplan voor de bedrijven die naar drie hectare mogen uitbreiden een z.g. maximum bebouwingspercentage van 60 % wordt vermeld. Er mag dus maar 1,8 hectare van die drie hectare worden bebouwd. Volgens de heer te Woerd zouden agrariërs zich daar niet aan houden en volgens Jeanco is zoiets een harde eis in een bestemmingsplan, maar de heer te Woerd twijfelde er niet aan dat agrariërs bij de raad van State zo nodig hun gelijk zouden gaan halen.

De gemeente gaat nu antwoorden formuleren op de inspraakreacties. Die worden dan bij het definitieve bestemmingsplan gevoegd en daar gaan we dan weer over vergaderen! Dan moet het door de gemeenteraad al dan niet worden goedgekeurd.

De complete vergadering kunt u hier terug zien.

Gerelateerd nieuws

Begin verbod op particulier vuurwerk in Apeldoorn

Partij voor de Dieren Apeldoorn wil graag dat de gemeente het voortouw neemt in het verbod op vuurwerk voor particulieren. ...

Lees verder

Uitgebreid debat over grondbedrijfdebacle

Gisteravond besprak de gemeente Apeldoorn welke gevolgen het miljoenenverlies van het grondbedrijf moet hebben. Onlangs kwa...

Lees verder