Jaar­stukken 2012: veel geld in bodemloze putten


11 juli 2012

De gemeente Apeldoorn staat er penible voor blijkt uit de jaarstukken van 2012. Ze heeft een omvangrijke leningenportefeuille, een zeer lage solvabiliteit en een enorm verlies door de verliezen van het Grondbedrijf. De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie. Door onverantwoorde uitgaven ("investeringen") in het verleden, wordt er nu hard bezuinigd.

Dit heeft onder andere grote gevolgen voor het realiseren van de ambities op het gebied van energieneutraliteit, maar ook op de leefbaarheid, waaronder het verenigingsleven. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de inspanningen en realisaties van ambities op het gebied van energieneutraliteit. Omdat er geen monitor meer gehouden wordt, weet men niet hoe het ermee staat. De Partij voor de Dieren gaat dit na het zomerreces weer op de agenda zetten. Ook maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over de afname van de deelname aan verenigingssporten en de afgenomen tevredenheid over het Openbaar vervoer.

Zijn dit nu al de gevolgen van de bezuinigingen? Ondertussen wordt er nog steeds veel geld gestoken in prestigeprojecten Schouwburg Orpheus en vliegveld Teuge. Hoelang kunnen en willen wij nog extra geld steken in deze bodemloze putten, terwijl wij op allerlei andere (basis)voorzieningen drastisch wordt bezuinigd? Tot slot maakt de Partij voor de Dieren zich ernstig zorgen over de renteswaps, waarop een verlies staat van 16 miljoen, maar wat nu nog niet geboekt hoeft te worden. Wij zien dit als gokken met publiek geld, ook al noemt de wethouder dit ons verzekeren tegen renteverhogingen. Wij vrezen dat het kan leiden tot een volgend financieel fiasco, zoals de woningbouwcorporatie Vestia al heeft laten zien....