Kritiek PvdD op Meer­ja­ren­be­groting gemeente Apeldoorn


13 november 2015

Onze economie krabbelt weer langzaam uit een dal en dit is zichtbaar in de cijfers van de meerjarenbegroting van de gemeente. Wat helaas nog steeds onzichtbaar is in dit rapport, is de ambitie om van Apeldoorn een groene en duurzame gemeente te maken. Hiervoor is slechts 100.000 euro beschikbaar gesteld en dat is uiteraard veel te weinig om überhaupt van ambitie te durven spreken.

Wanneer we kijken naar de plannen voor Apeldoorn om een toeristisch toplandschap te realiseren, hoopt de Partij voor de Dieren dat er eindelijk een oplossing komt voor de topattracties aan de westkant van Apeldoorn. De attracties willen teveel bezoekers, kunnen (terecht) niet uitbreiden omdat ze in Natura2000 gebied gesitueerd zijn en zorgen voor enorme verkeersoverlast.

Wat de PvdD betreft worden er drastische keuzes gemaakt: minder bezoekers, verplaatsing van bijvoorbeeld de Julianatoren naar een minder kwetsbaar gebied en een andere verkeersafwikkeling, bijvoorbeeld met elektrische bussen of een monorail.

Daarnaast is er dat schitterende bosgebied, te weten het Kroondomein, dat nog altijd drie maanden per jaar niet toegankelijk is voor recreanten. De Partij voor de Dieren stelt voor om een deel van het lobbybudget te gebruiken voor een gerichte lobby voor het realiseren van een jaar rond openstelling van het Kroondomein voor de Apeldoornse burgers én de gewenste toeristen.

De Partij voor de Dieren stelt voor het grootste deel van het geld dat beschikbaar is gesteld voor evenementen in Apeldoorn, te gebruiken voor het organiseren van diervriendelijke, duurzame en groene evenementen in onze gemeente. Dierenwelzijn komt in dit MPB helemaal niet in beeld. Vorig jaar heeft de gemeenteraad opgeroepen om hieraan aandacht te besteden. Aangezien dit niet is gebeurd, gaat de Partij voor de Dieren de motie van vorig jaar opnieuw op tafel leggen.

Parkeergarages en duurzaamheid kunnen echt niet samen. Een deel van de parkeergarages in Apeldoorn staat leeg terwijl de fietsenstallingen ruimtegebrek hebben. De PvdD gaat een motie indienen om parkeergarages deels te sluiten, het gebruik van de auto in de stad te ontmoedigen, vervuilende vrachtwagens uit de binnenstad te weren en meer geld te investeren in het uitbreiden van fietsenstallingen, groene fietspaden en transferia.

Gerelateerd nieuws

Help mee het dierenwelzijn in Apeldoorn te verbeteren

De Partij voor de Dieren heeft dit najaar, samen met 5 andere politieke partijen een notitie Dierenwelzijn ingediend bij de g...

Lees verder

Lobby voor echte natuur op de Veluwe!

Afgelopen donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over de onderwerpen waarvoor het college moet gaan lobbyen. De Partij vo...

Lees verder