Locatie voor plaatsing wind­molens blijft gemoe­deren bezig­houden in Apeldoorn


duurzame energie nood­za­kelijk om klimaat­doel­stel­lingen te halen

18 september 2019

Om de aarde leefbaar te houden moeten we zo snel mogelijk omschakelen naar duurzame energie. Een deel van die duurzame energie zal opgewekt moeten worden door windenergie. Daarbij is haast geboden. De opwarming van ons aardoppervlak is immers al een feit. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de gemeente Apeldoorn uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is.

De aanwijzing van locaties voor de plaatsing van de turbines zorgt echter voor veel hoofdbrekens. Een meerderheid van de gemeenteraad was in 2018 tegen het plaatsen van windturbines in het Beekbergsebroek en daarna heeft de gemeente verder onderzoek laten doen naar geschikte locaties.

Volgens dit onderzoek zijn er vijf locaties in de gemeente Apeldoorn op korte termijn geschikt voor het plaatsen van windturbines. Deze locaties liggen vrijwel allemaal dicht tegen Natura2000-gebied, aan de rand van Klarenbeek, Loenen, Nieuw-Milligen, Uddel en Meerveld.

Tijdens de Politieke Markt van donderdagavond 12 september, waarbij namens de PvdD raadslid Arjan Groters aanwezig was, werd het rapport besproken. In het debat gaf Arjan aan dat wat de PvdD betreft, enkele locaties niet verder onderzocht worden, omdat ze té dicht bij natuurgebieden liggen of zelfs ìn een stiltegebied.

Over één van de locaties staat in het rapport dat het beschouwd kan worden als de eerste stap van een proces, waarbij samenhang wordt gecreëerd tussen de A50 en windturbines aan die snelweg. Langs de snelweg, op plekken waar mensen, dieren en de natuur er weinig hinder van ondervinden, is wat ons betreft het beste!

Wat Arjan betreft is het duidelijk. We zullen echt aan de bak moeten, met z'n allen! Voor een leefbare planeet, voor ons en onze kinderen!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vragen over duurzaamheid van ons veevoer

De Amazone staat in brand. De wereld is geschokt en stuurt geld voor bluswerkzaamheden. We blussen daarmee ook de brandjes va...

Lees verder

PvdD gaat voor vuurwerkvrij Apeldoorn

Op donderdag 26 september ging ons PvdD raadslid Arjan Groters in dialoog over vuurwerkoverlast in Apeldoorn. Op verzoek van ...

Lees verder