Lozingen van water in Gat van Zeven­huizen


9 januari 2013

Apeldoorn, 9 januari 2013. De Partij voor de Dieren heeft met zorg kennis genomen van de berichten over het beruchte “Gat van Zevenhuizen”, die vanaf medio december van het afgelopen jaar in de Stentor zijn verschenen. Aangezien er duidelijk sprake van is dat de volksgezondheid mogelijk in het geding is, heeft de PvdD schriftelijke vragen over deze kwestie aan het college van B & W gesteld.
De PvdD wil in de eerste plaats van het college weten of dit het met haar eens is dat de lozingen van water door drinkwaterbedrijf Vitens op deze sterk verontreinigde en onafgedekte stortplaats, zo dicht bij het punt waar ditzelfde Vitens ons drinkwater oppompt, als onverantwoordelijk handelen moet worden aangemerkt. Bovendien vindt de PvdD het raadselachtig waarom Vitens juist dit vervuilde gebied heeft gekozen om water op te lozen en vraagt het college naar de redenen hiervoor. Ook vraagt de PvdD het college waarom de gemeente hier, via het aanleggen van het buizenstelsel, medewerking aan heeft verleend. De PvdD wil ook van het college weten of dit nu op zeer korte termijn, volgens de daartoe geldende normen, grondwatermonsters ter plekke van het Gat van Zevenhuizen gaat laten nemen; het schijnt dat eerder genomen grondwatermonsters niet volgens de normen werden genomen. Verder vraagt de PvdD of het college Vitens wil dwingen om de lozingen, hangende de metingen en gesprekken die nu gaande zijn, voorlopig te staken en tenslotte wil de PvdD weten of er in Apeldoorn nog meer van dit soort vervuilde plekken zijn: die niet als voormalige stortplaats worden aangemerkt omdat het volume van de vervuiling minder dan de helft van de omringende grond bedraagt, maar waar wel kleine hoeveelheden van zeer schadelijke stoffen aanwezig zijn, zoals zware metalen, arseen, cyanides of de zeer kankerverwekkende Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s).

Gerelateerd nieuws

Apeldoorn meest diervriendelijke circusbeleid van Nederland

Apeldoorn, 14 december 2012. Tijdens de raadsvergadering van 13 december jl. is in Apeldoorn geschiedenis geschreven: de mo...

Lees verder

Verbetering afvalscheiding bij hoogbouw

Apeldoorn, 18 januari 2013. Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend om afvalscheiding bij hoogbouw te verbeteren en...

Lees verder