Verbe­tering afval­scheiding bij hoogbouw


18 januari 2013

Apeldoorn, 18 januari 2013. Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend om afvalscheiding bij hoogbouw te verbeteren en tevens de Andere Overheid te stimuleren. Dit is een overheid die het eigen initiatief van burgers stimuleert en hen oplossingen laat bedenken voor problemen in plaats dat de overheid dit doet.

Het college heeft voorgesteld om de moderne schillenboer bij de hoogbouw af te schaffen omdat daar weinig gebruik van wordt gemaakt. Bij hoogbouw wordt weinig afval gescheiden en afval dat gescheiden wordt, is vaak vervuild. In plaats daarvan kunnen hoogbouwbewoners een groencontainer aanvragen. Partij voor de Dieren is tegen dit voorstel. Wij vinden dat het normaal moet zijn om afval te kunnen scheiden (dit moet dus standaard worden aangeboden). Wij denken wel dat het systeem van afvalscheiding verbeterd kan worden. Maar hoe dat het beste kan gebeuren, zou niet in het stadhuis bedacht moeten worden, maar door hoogbouwbewoners zelf. De motie werd gesteund door een minderheid van VVD, PSA en DPS. Dit komt door de royale toezegging van de wethouder dat eigen initiatieven van hoogbouwbewoners rondom afvalscheiding welkom zijn en zoveel mogelijk gehonoreerd zullen worden. Zonder deze toezegging zou de motie het zeker wel gehaald hebben want dan zouden ook Leefbaar Apeldoorn, Groen Links, CDA en CU de motie gesteund hebben. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder en hopen dat dit er toe leidt dat zoveel mogelijk hoogbouwbewoners hun afval beter gaan scheiden door nieuwe maatregelen, die in overleg worden afgesproken. We hopen echter dat het college in staat is om de creativiteit van burgers ook te stimuleren en dat burgers niet ervan uitgaan dat de keuze alleen is tussen geen afvalscheiding of een groencontainer. Het doel is en blijft een (nog) betere afvalscheiding in Apeldoorn zodat we straks een afvalvrij en grondstoffenrijk Apeldoorn hebben.

Gerelateerd nieuws

Lozingen van water in Gat van Zevenhuizen

Apeldoorn, 9 januari 2013. De Partij voor de Dieren heeft met zorg kennis genomen van de berichten over het beruchte &ldquo...

Lees verder

Partij voor de Dieren debatteert over dierenrechten

Apeldoorn, 25 januari 2013. Op maandagavond 11 februari houdt filosoof Erno Eskens een lezing met als titel "Geen hamb...

Lees verder