Meer­derheid Apel­doorners voor­stander van vuur­werk­vrije zones


PvdD wil instellen van vuur­werk­vrije zones zo snel mogelijk laten opnemen in APV

20 juli 2019

In opdracht van de Apeldoornse gemeenteraad heeft afgelopen tijd een onderzoek over vuurwerk plaatsgehad onder bijna 5000 bewoners van de gemeente.

Hieruit is gebleken dat 70% van de Apeldoorners behoefte heeft aan vuurwerkvrije zones en 58%, nog steeds een meerderheid dus, aangeeft helemaal geen vuurwerk in Apeldoorn te willen.

Wij zijn heel blij met deze uitkomst. Na het zomerreces zal de uitslag van dit onderzoek besproken worden in de raad en gaan we ons sterk maken om kwetsbare gebieden zoals de hondenuitlaatplaatsen, vijvers, kinderboerderijen, parken, bossen maar ook bij zorginstellingen, kortom alle gebieden in de gemeente Apeldoorn waar een verhoogd risico op letsel voor mens en dier is door toedoen van vuurwerk, aan te wijzen als vuurwerkvrije zone en deze nog dit jaar in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de gemeentelijke regelgeving op het gebied van orde en veiligheid, opgenomen te krijgen. Dat zou een mooie eerste stap zijn naar een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

Lees ook het artikel hierover in de Stentor.Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Apeldoornse bushokjes worden bijenhaltes

In navolging van de stad Utrecht krijgt nu ook Apeldoorn bushokjes met groene daken. Zo'n groen dak kent alleen maar voordele...

Lees verder

Opnieuw bomen gekapt in Apeldoorn

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd het bestemmingsplan Dovenetel besproken in de raad. Dit is een p...

Lees verder